Water

Met engagement maakt ACTIAM het verschil

Als gevolg van klimaatverandering komen overstromingen, schaarste en droogte met een steeds hogere frequentie voor. Tegelijkertijd zijn veel bedrijven voor hun productieproces afhankelijk van water. Dat maakt water een materieel risico in belegginsportefeuilles. ACTIAM moedigt de bedrijven waarin het participeert aan om transparant te zijn over deze waterrisico's, het watergerelateerd risicomanagement te verbeteren en de watervoetafdruk van bedrijfsprocessen en productie te verlagen.

Als het gaat om waterrisico's heeft ACTIAM in het bijzonder aandacht voor ondernemingen in de mijnbouw-, de olie- en gaswinning en de nutssector. Water is voor bedrijven in deze sectoren een elementair onderdeel van het primaire proces. Dat betekent dat met de juiste aandacht op water er veel resultaat te boeken is. Resultaat voor milieu én voor de financiële prestaties van de onderneming.

ACTIAM kijkt daarbij of een bedrijf over voldoende water beschikt om de koeling en operationele processen te kunnen blijven voortzetten. Tweede aandachtspunt is de wijze waarop deze bedrijven omgaan met verbruikt water. Vooral bij bedrijven in de mijnbouw kan verontreinigd afvalwater voor problemen voor de leefomgeving zorgen.

Start van de engagement

In februari 2017 is ACTIAM samen met dienstverlener GES een engagement gestart met Alrosa, een groot Russisch mijnbouwbedrijf. Dit was onderdeel van een breder programma gericht op de mijnbouwsector. Alrosa reageerde aanvankelijk traag op de pogingen van ACTIAM om een dialoog te beginnen. Na verschillende pogingen toonde het bedrijf meer bereidwilligheid om contact te hebben. ACTIAM stelde gedetailleerde vragen, formuleerde KPI's en evalueerde het sociaal jaarverslag van het bedrijf. Al met al een traject van bijna twee jaar.

Resultaten engagement

De inspanningen van ACTIAM in combinatie met GES hebben geleid tot een verbetering van de scores van Alrosa op vrijwel alle doelstellingen: minder verbruik van water en een lagere hoeveelheid afvalwater. Daarnaast heeft het bedrijf grote stappen gezet waar het gaat om de governance van waterbeheer, het concreet terugdringen van vervuiling en de risico-analyses rond water. Deze progressie wordt door Alrosa ook vastgelegd in het sociaal jaarverslag

Aandacht voor waterverbruik en informatievoorziening

Ook het waterverbruik van Alrosa is verbeterd, evenals de informatievoorziening aan stakeholders. Alrosa heeft ACTIAM geïnformeerd dat haar milieumanagementsysteem nu een 'dedicated clean water component' bevat en dat haalbaarheidsstudies naar mijnbouwtechnologie nu ook het aspect 'waterhuishouding' bevatten. Daarnaast noemt Alrosa in het sociaal verslag voorbeelden van waterbesparende technologieën over de afgelopen vier jaar.

Stand van zaken

Alrosa heeft gedetailleerde antwoorden gegeven op vragen van ACTIAM over het managen van waterrisico's, risico- en impactassessments en efficiëntie van het watergebruik. Het bedrijf heeft nieuwe en meer gedetailleerde input aangeleverd over hun geïntegreerde aanpak rond watermanagement. ACTIAM blijft met het management van Alrosa in gesprek om de voortgang te monitoren.

Bron: ACTIAM, per eind december 2019