Instrumenten

Gericht op gedragsverandering

Als actief aandeelhouder creëren we impact door gedragsverandering te stimuleren. Daartoe zetten we een mix van middelen in: screening, engagement, stemmen, ESG-integratie, uitsluiting en impact investing.

Screening

Wij geloven dat bedrijven en sectoren beter voorbereid zijn op de toekomst als ze zowel met ESG-gerelateerde risico's rekening houden als actief bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties (VN). Daarom willen we actief in deze bedrijven beleggen. Concreet screenen we op SDGs, op planetaire grenzen en op de Fundamentele Beleggingsbeginselen van ACTIAM. Met een actieve benadering selecteren we bedrijven die hierin goed scoren.

Engagement

We voeren honderden engagementgesprekken per jaar. Deze engagements zijn gekoppeld aan onze duurzaamheidsdoelen, zoals CO2-reductiedoelstellingen als onderdeel van engagement rondom de energietransitie. We meten, samen met academische instellingen, het effect van engagement op de reële wereld bijvoorbeeld als het gaat om koolstofemissies. We passen 3 manieren van engagement toe:

 • Responsief engagement:

  we reageren op controverses of overtreding van onze Fundamentele Beleggingsbeginselen en stellen verbetermogelijkheden voor. Wanneer responsieve engagements niet succesvol zijn, is de volgende stap uitsluiten.
 • Proactief engagement:

  we stellen potentiële risico's aan de orde en presenteren verbetermogelijkheden.
 • Collectief engagement:

  samen met andere beleggers spreken we bedrijven aan; dit om de impact te vergroten.

Stemmen

Als aandeelhouder stemmen we in principe op alle aandeelhoudersvergaderingen. Wanneer nodig, dragen we zelf agendapunten aan ter stemming op specifieke ESG-gerelateerde onderwerpen, zoals beloning gekoppeld aan duurzaamheidsperformance. Dat doen we zelfstandig ('filing') of we bundelen onze krachten met anderen ('co-filing') als dit het resultaat ten goede komt. Klik hier om te zien hoe ACTIAM gestemd heeft.

ESG-integratie

We integreren ESG-principes in het beleggingsproces. Dit uit zich in een relatieve bedrijfsscore. Ook voor landen kennen we zo'n score. Hoe hoger de score, hoe lager de risico's. De score geeft ook aan hoe een bedrijf of land presteert. De focusthema's Klimaat, Water en Land krijgen daarbij vanzelfsprekend ook voldoende aandacht. De naar marktwaarde gewogen ESG-score van de portefeuille moet altijd hoger zijn dan de benchmark. Onze portefeuillemanagers weten dat zij een positief verschil in ESG-scores moeten realiseren.

Opbouw ESG-score 

De ESG-score is opgebouwd uit:

 1. Basisscores: We toetsen bedrijven op onderwerpen die relevant zijn voor de sector en/of onderneming. Deze toetsing wordt uitgevoerd door externe dataleverancier MSCI ESG Research. Bepalend voor de scores is het risico op versus het beheer van de relevante onderwerpen.

 2. Sectorscore: We gebruiken de kwantitatieve negatieve of positieve impact op onze focusthema's Klimaat (CO2-uitstoot), Water (watergebruik in schaarse gebieden ) en Land (ontbossing) om bedrijven in verschillende sectoren te vergelijken. Voorbeelden van sectoren met een negatieve impact zijn: olie, gas & brandstoffen, metalen & mijnbouw en nutsbedrijven. Sectoren met een positieve impact zijn bijvoorbeeld duurzame energie en software & diensten.
 3. Analistenscore: we wegen ook onze eigen visie op de duurzaamheidsperformance van bedrijven mee in de ESG-score. Bedrijven waarmee we responsief engagement voeren, krijgen een lagere ESG-score. Bedrijven die voorop lopen of bijdragen aan onze focusthema's en/of de SDG's worden eerder in de portefeuille opgenomen.

Uitsluiting

We sluiten wapenfabrikanten, producenten van clusterbommen, tabaksfabrikanten en bedrijven qua dierproeven niet voldoen aan onze norm, uit. Uitsluiting is het laatste middel dat we inzetten. Liever kiezen we voor gedragsverandering door engagement.

Bekijk hier het overzicht van uitsluitingen: bedrijven

Bekijk hier het overzicht van uitsluitingen: staatsobligaties

Impact investing

Ons impact investing team heeft een bewezen financieel en sociaal-maatschappelijk trackrecord. Via impact investing bieden we schaalbare beleggingsoplossingen, vooral in opkomende en ontwikkelende economieën. Dankzij deze positieve en meetbare impact dragen we onder meer bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.