Doelstellingen

ACTIAM richt zich op het snijvlak van financieel en sociaal-maatschappelijk rendement

ACTIAM richt zich op het snijvlak van financieel en sociaal-maatschappelijk rendement. We tonen aan dat er een positieve maatschappelijk impact kan zijn en tegelijk een goed rendement kan worden gemaakt. Dat doet ACTIAM door zich te richten op materiele ontwikkelingen. Zoals de gevolgen van de groeiende wereldbevolking en de toenemende vraag naar energie, voedsel en een plek om te wonen. Dit hebben we vertaald naar de thema's klimaat, water en land. Binnen deze thema's is er sprake van schaarste en een grote behoefte aan innovatie. Per thema hebben we een doelstelling verwoord. Om die doelstellingen te bereiken moeten er keuzes worden gemaakt zoals stoppen, verminderen, vervangen, hergebruiken of innoveren.

ACTIAM-doelstelling Klimaat: -40% CO2 in 2040

Het beheren van het vermogen doen we naar de geest van het Klimaatakkoord van Parijs en we gebruiken de fossiele voetafdruk (carbon footprint) van onze beleggingen als graadmeters. Koolstofarme oplossingen die een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie bieden bovendien beleggingskansen.

Lees hier onze laatste case study hoe wij onze klimaatdoelstelling in de praktijk realiseren.

ACTIAM-doelstelling Water: waterneutraal in 2030

Een waterneutrale portefeuille houdt in dat we inzetten op minder watergebruik in gebieden met schaarste en betere toegang tot water en waterkwaliteit. Circulaire wateroplossingen en verbeterde infrastructuur bieden beleggingskansen. ACTIAM belegt bijvoorbeeld in groene obligaties (green bonds) van banken. Zij financieren gemeenten die waterrecycling en afvalwaterbeheer willen verbeteren. Uitdagingen om deze doelstellingen te realiseren zijn er volop. We werken aan het behalen van deze doelstelling door bij te dragen aan een betere datakwaliteit en samenwerking met andere partijen.

Lees hier onze laatste case study hoe wij onze waterdoelstelling in de praktijk realiseren.

ACTIAM-doelstelling Land: geen ontbossing in 2030

Verkeerd landgebruik door ontbossing kan de voorraad COverhogen en leiden tot minder inkomen en voedsel. Duurzame landbouw biedt daarom beleggingskansen. ACTIAM investeert bijvoorbeeld in een grote Scandinavische bosbouwonderneming die voorloper isin duurzaam bosbeheer. Een groot deel van haar bossen heeft het FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council). De doelstelling van het FSC is om het verantwoord beheer van bossen te bevorderen.

Lees hier onze laatste case study hoe wij onze landdoelstelling in de praktijk realiseren.

Planetaire grenzen

Een methode die ACTIAM hanteert is die van de planetaire grenzen. Het 'planetary boundaries'-concept stelt dat de mensheid binnen negen belangrijke ecologische grenzen moet blijven. Het overschrijden ervan heeft grote negatieve gevolgen voor onze planeet. Daarom is het noodzaak dat de bijbehorende Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties (VN) worden behaald. Drie van de negen grenzen zijn echter al overschreden: voor klimaat, biodiversiteit en stikstof- en fosforkringloop. ACTIAM vertaalt de planetaire grenzen naar parameters voor een beleggingsportefeuille en naar parameters op bedrijfsniveau.

We blijven innoveren

We blijven werken aan het meetbaar maken en sturen op onze doelstellingen. Dat doen we onder meer via het Platform for Carbon Accounting Financials (PCAF) en via het Science Based Target-initiatief (SBTi). 

Bekijk hier al onze partnerships.