Verantwoord beleggen

Een fiduciaire plicht voor de transitie naar een duurzame samenleving

Het is onze fiduciaire plicht om de transitie naar een duurzamere samenleving te leiden.  Alle bedrijven waarin we namens onze klanten beleggen, onderzoeken we op ESG-gebied. De sociaal-ethische principes op basis waarvan we beleggingen beoordelen, noemen wij onze Fundamentele Beleggingsbeginselen. Mede op basis van deze beginselen, beheersen we de risico’s voor onze beleggingen, beïnvloeden we het gedrag van bedrijven en dragen we bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties (VN).

ACTIAM neemt in haar beleggingsbeleid ook de impact op de negen planetaire grenzen mee. Deze zijn geïdentificeerd door het Stockholm Resilience Centre. Met de planetaire grenzen wordt het maximum aangegeven dat de mensheid aan natuurlijke hulpbronnen kan gebruiken, zonder de aarde uit te putten. ACTIAM maakt bovendien gebruik van de methodologie ontwikkeld door fintech Util waarmee bedrijven langs de meetlat van de SDGs en bijvoorbeeld de Principles for Responsible Investments van de Verenigde Naties (UN PRI) worden gelegd.

Onze Fundamentele Beleggingsbeginselen

  • Rechten van de mens

Bedrijven hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren. Bedrijven die sociaaleconomische mensenrechten naleven – denk aan het recht op gezondheid, op onderwijs, op toegang tot energie, water en sanitaire voorzieningen – realiseren meer dan alleen een financieel gezond rendement.

  • Fundamentele arbeidsrechten

ACTIAM hanteert op dit gebied internationale normen. Dus geen kinderarbeid, dwangarbeid, maar wel vrijheid van vakvereniging, het recht op collectief onderhandelen en natuurlijk geen discriminatie op de werkvloer.

  • Corruptie

Corruptie heeft veel gezichten. Denk aan omkoping, afpersing, fraude, samenzwering, witwassen, vriendjespolitiek en smeergeld. Beleggers weten bij ACTIAM zeker dat bedrijven die zich structureel met zulke praktijken inlaten niet in de portefeuille worden opgenomen.

  • Milieu

We beleggen niet in activiteiten die schade toebrengen aan het milieu. Wij zijn zeer kritisch op vervuiling, verlies aan biodiversiteit en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Onze meetlat hierbij zijn internationale richtlijnen. Bedrijven die niet innoveren op het gebied van CO2-reductie schenden mogelijk onze beleggingsbeginselen.

  • Wapens

Wij beleggen niet in de productie, ontwikkeling, verkoop of distributie van controversiële wapens of wat daarmee te maken heeft.

  • Klant- en productintegriteit

We beleggen niet in bedrijven die informatie achterhouden, vervalsen of verdraaien. Zodat we de productveiligheid, de gezondheid van de mens en de kwaliteit van het milieu kunnen beschermen. ACTIAM maakt rendement zonder te beleggen in de productie van tabak, pornografie en het aanbieden van gokken en loterijspellen.

  • Dierenwelzijn

We beleggen niet in bedrijven die zich schuldig maken aan misstanden op het gebied van dierenwelzijn. Aan de handel in beschermde diersoorten, planten, dierproeven voor cosmetische en huishoudelijke doeleinden doen we niet mee, tenzij een bedrijf bij wet verplicht is om een product op die manier te testen.

Ga naar de ACTIAM-doelstellingen voor Klimaat, Water en Land en de instrumenten die wij inzetten op verantwoord beleggen.

Achtergrondinformatie