ACTIAM Institutional Microfinance Fund III

NAV 30-8-2019
€ 1.198,65
Handelskoers 30-8-2019
€ 1.198,65

AIMF III was tot december 2016 toegankelijk voor nieuwe participanten.

De kern van het microfinancieringsstrategie van ACTIAM Impact Investing, de op ontwikkelingsfinanciering gerichte tak van ACTIAM, is het verstrekken van kapitaal aan microfinancieringsinstellingen (MFI's). Deze instellingen verlenen op hun beurt kredieten en overige financiële diensten aan particulieren en kleine ondernemingen. De MFI's vullen het gat op dat reguliere banken achterlaten als de banken de doelgroep van de armen bewust mijden. Dat doen de banken omdat de leningen aan armen te klein, te bewerkelijk en te kostbaar zijn en zij onvoldoende vertrouwen hebben in de capaciteit van de armen om hun lening terug te betalen. Om tot het verstrekken van financiering aan MFI's te komen werkt ACTIAM samen met Developing World Markets (DWM). ACTIAM Impact Investing fungeert als fondsmanager, terwijl DWM een rol vervult in het selecteren van geschikte investeringen, het verrichten van de due diligence, het monitoren van de investeringen en het rapporteren over de beleggingen. Het fonds verstrekt leningen, maar investeert ook in het aandelenkapitaal van MFI's.

Het investeringscomité van ACTIAM Impact Investing is verantwoordelijk voor het nemen van de investeringsbeslissingen en de communicatie met en het onderhouden van de relatie met de (institutionele) investeerders. De beslissingen worden genomen op grond financiële en sociale of maatschappelijke gronden. Op beide terreinen dient een voorstel te voldoen aan het investeringsbeleid van ACTIAM Impact Investing. Nadat besloten is tot een investering, draagt DWM zorg voor het tijdig en regelmatig monitoren van de investeringen en – in het geval een MFI in problemen komt – voor het vinden van adequate oplossingen die maatschappelijk en financieel werkbaar zijn. ACTIAM Impact Investing rapporteert op maand-, kwartaal- en jaarbasis aan de fondsparticipanten.