ACTIAM Financial Inclusion Fund

NAV 1-12-2023
€ 1.410,06
Handelskoers 1-12-2023
€ 1.410,06

ACTIAM Financial Inclusion Fund open voor nieuwe participanten

Het ACTIAM Financial Inclusion Fund (met een nettorendement over 2021 van 5,8%, in €) heeft een duurzame doelstelling. Het fonds wil een positieve maatschappelijke impact realiseren door onderhandse leningen te verstrekken aan financiële instellingen in opkomende landen. Op deze manier wil ACTIAM bijdragen aan de toegang tot financiering van micro- en MKB-ondernemingen, in deze landen. Professionele investeerders kunnen instappen in een reeds volledig belegde portefeuille met een succesvol track record. Het fonds speelt bovendien in op de groeiende vraag van beleggers om actief een bijdrage te leveren aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals – SDG's). Het fonds sluit goed aan op de groeitrend van het micro- naar het MKB-segment in deze regio. Dit is een belangrijke ontwikkeling omdat het MKB in opkomende landen goed is voor 45% van de totale werkgelegenheid, 4 van de 5 formele banen en 33% van het nationale inkomen.

Om tot het verstrekken van financiering aan MFI's te komen werkt ACTIAM samen met Developing World Markets (DWM). Het ACTIAM Impact Investing team fungeert als fondsmanager, terwijl DWM een rol vervult in het selecteren van geschikte investeringen, het verrichten van de due diligence, het monitoren van de investeringen en het rapporteren over de beleggingen.

Een beleggingscommissie opereert naast het ACTIAM Impact Investing team en is verantwoordelijk voor het nemen van de investeringsbeslissingen en de communicatie met en het onderhouden van de relatie met de (institutionele) investeerders. De beslissingen worden genomen op grond financiële en sociale of maatschappelijke gronden. Op beide terreinen dient een voorstel te voldoen aan het investeringsbeleid van ACTIAM Impact Investing. Nadat besloten is tot een investering, draagt DWM zorg voor het tijdig en regelmatig monitoren van de investeringen en – in het geval een MFI in problemen komt – voor het vinden van adequate oplossingen die maatschappelijk en financieel werkbaar zijn. Het ACTIAM Impact Investing team rapporteert op maand-, kwartaal- en jaarbasis aan de fondsparticipanten.

Documenten