Amerika Aandelenpool

NAV 27-9-2022
€ 65,02
Handelskoers 27-9-2022
€ 65,04

Doelstelling

Het doel van het Fonds is om voor de participatiehouders van het Fonds een zo gunstig mogelijk rendement te realiseren, dat voornamelijk bestaat uit vermogensgroei op de lange termijn uit een gespreide portefeuille met beleggingen in verhandelbare aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Noord-Amerika.Het beleggingsbeleid van het Fonds is gericht op het behalen van een rendement, dat ten minste gelijk is aan dat van de MSCI North America Index Net EUR (de benchmark).

Beleggingsbeleid

Het fonds heeft duurzame karakteristieken waardoor minimum eisen worden gesteld aan gedrag en/ of in beperkte mate duurzaamheidsdoelstellingen worden geformuleerd. Het Fonds belegt in een gespreide portefeuille met aandelen en aan aandelen gerelateerde producten. Er wordt een actief beleggingsbeleid gevoerd teneinde gebruik te kunnen maken van verwachte marktontwikkelingen.

Documenten