Wijziging Voorwaarden Zwitserleven Wereld Aandelenfonds

24 februari 2022 , Fondspublicatie | Zwitserleven Wereld Aandelenfonds

ACTIAM N.V., de beheerder van Zwitserleven Wereld Aandelenfonds, maakt hierbij het voornemen bekend de voorwaarden van het fonds per 25 maart 2022 te zullen wijzigen.

De wijzigingen zien toe op het voornemen dat enerzijds het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds vanaf 25 maart een andere benchmark zal gaan hanteren en anderzijds dat het ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld aan het spectrum van onderliggende beleggingsinstellingen wordt toegevoegd. De voorgenomen wijzigingen zijn verwerkt in het addendum bijbehorend het prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen d.d. 3 januari 2022. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de toelichting hieronder en het addendum op de betreffende fondspagina.