Vereisten SFDR en Taxonomieverordening en actualisatie overname ACTIAM door Cardano

03 januari 2022 , Fondspublicatie | Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingfondsen

ACTIAM N.V. (‘ACTIAM’), de beheerder van Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen, maakt hierbij bekend met ingang van 3 januari 2022 de voorwaarden te hebben aangepast in overeenstemming met de vereisten vanuit SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) en de Taxonomieverordening. Uit hoofde hiervan dienen beheerders met ingang van 2022 nadere informatie over de duurzaamheidsdoelstellingen van de beleggingen op te nemen in de prospectussen van de beleggingsfondsen die zij beheren.

In aanvulling hierop zijn de gewijzigde samenstelling van de directie van de beheerder alsmede het kantooradres in de prospectussen verwerkt. Deze wijzigingen hangen samen met het per 3 januari 2022 definitief worden van de overname van ACTIAM N.V. door Cardano Risk Management B.V., waartoe eveneens een aantal aanpassingen is doorgevoerd. Zo is het belang dat de Zwitserleven aandelenfondsen maximaal mogen aanhouden in onderliggende ACTIAM fondsen opgehoogd van 25% naar 45%. Dit ermee rekening houdend dat na de overname van ACTIAM de door Zwitserleven aandelenfondsen aangehouden belangen qua fiscale eisen uitsluitend nog onderhevig zijn aan de aandeelhouderseis van 45%, en niet langer aan de bestuurderseis van 25%. Als gevolg hiervan kan in het belang van participanten een groter deel van het rendement van onderliggende beleggingen van de Zwitserleven aandelenfondsen fiscaal optimaal worden gerealiseerd. 

Hierbij vindt u de verschillende prospectussen van Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen waarin u de wijzigingen kunt lezen.

Prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.