Archief Publicaties Zwitserleven Fondsen 2015

31 december 2015 , Archief 2015 | Zwitserleven Beleggingsfondsen

Op deze pagina vindt u het archief van de publicaties over de Zwitserleven Beleggingsfondsen. De meest recente informatie staat op de pagina Publicaties Zwitserleven Fondsen. Een exemplaar van één of meer van de hieronder te downloaden documenten kan gratis worden opgevraagd.

30-12-2015

Met ingang van 1 februari 2016 worden de voorwaarden van Zwitserleven Beleggingsfondsen, Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen gewijzigd. De wijziging houdt een aanpassing in van het ESG-beleid en heeft betrekking op de volgende fondsen: Zwitserleven Obligatiefonds, Zwitserleven Europees Aandelenfonds, Zwitserleven Credits Fonds en Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds.

Bekijk de toelichting
Bekijk het addendum voor Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen
Bekijk het addendum voor Zwitserleven Beleggingsfondsen


01-12-2015

Met ingang van 1 januari 2016 worden de voorwaarden van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen gewijzigd. Het betreft wijzigingen door actualisatie van het prospectus en ook enkele beleidswijzigingen. Deze wijzigingen worden in de Toelichting genoemd en nader toegelicht.
Bekijk de toelichting


01-12-2015

Met ingang van 1 december 2015 worden de voorwaarden van Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen gewijzigd.
De meest relevante wijzigingen als gevolg van de actualisatie worden in de Toelichting genoemd en toegelicht. De geactualiseerde prospectussen staan hier.
Bekijk de toelichting

15-06-2015

Per 15 juli 2015 worden de op- en afslagen van twee beleggingsfondsen aangepast. Meer informatie hierover kan worden teruggevonden in onderstaande toelichting en addendum.
Bekijk de toelichting
Bekijk het addendum voor Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen


04-05-2015

Tijdens de jaarlijkse vergadering van participanten op 29 april 2015 zijn de dividendbedragen en uitkeringen van de Zwitserleven Beleggingsfondsen over het boekjaar 2014 vastgesteld.

Zwitserleven Beleggingsfondsen:

Naam fonds ― Dividend per participatie
Zwitserleven Aandelenfonds ― € 2,20
Zwitserleven Europees Aandelenfonds ― € 0,60
Zwitserleven Geldmarktfonds ― € 0,15
Zwitserleven Obligatiefonds ― € 0,60
Zwitserleven Credits Fonds ― € 0,30
Zwitserleven Government 10+Fonds ― € 0,35
Zwitserleven Vastgoedfonds ― € 0,55
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds ― € 0,30

Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen:

Naam fonds ― Dividend per participatie
Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds ― € 0,35
Zwitserleven Institutioneel Government Bonds 10+ Fonds ― € 0,30

Drie fondsen keren over 2014 geen dividend uit. Dit zijn Zwitserleven Medium Duration Fonds, Zwitserleven Long Duration Fonds en Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds.

Dividendbelasting
Zwitserleven Beleggingsfondsen houdt 15% dividendbelasting in over de dividenduitkeringen. Dit bedrag vraagt Zwitserleven (handelsnaam van SRLEV N.V.) terug in de aangifte vennootschapsbelasting. Zwitserleven belegt 100% van het dividend voor u. We beleggen zowel de dividenduitkering (na aftrek van de dividendbelasting) als de teruggave van dividendbelasting.

Ex-dividend en betaalbaarstelling
Donderdag 28 mei 2015.

17-04-2015

De voorwaarden van de Zwitserleven Beleggingsfondsen worden met ingang van 18 mei 2015 gewijzigd. Het betreft een wijziging van het beleggingsbeleid van de vastrentende fondsen en actualisering van de beschrijvingen van de waarderingsgrondslagen.
Bekijk de toelichting
Bekijk het addendum Zwitserleven Beleggingsfondsen
Bekijk het addendum Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen