Wijziging ACTIAM Beleggingsfondsen

28 april 2020 , Fondspublicatie | ACTIAM Beleggingsfondsen

ACTIAM maakt hierbij het voornemen bekend dat de op 24 februari 2020 aangekondigde wijzigingen op 18 mei 2020 van kracht zullen worden.

De wijziging betreft een aanpassing van de voorwaarden van ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific en Opkomende Landen, en ACTIAM Duurzaam Enhanced Index Aandelenfonds Europa en Noord-Amerika. De vier fondsen worden samengevoegd en elk als een zelfstandig fonds, buiten de vennootschap, voortgezet. Hiermee wordt beoogd een eenduidige reeks indexfondsen te bieden die gebaseerd zijn op een onderscheidend duurzaam beleggingsbeleid. Voor ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld wijzigt het beleggingsbeleid, waarbij tevens de tenaamstelling wijzigt naar ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de Toelichting, alsmede de eerder gepubliceerde Toelichting van 24 februari 2020 en Addendum. Tevens vindt u hierbij de vier concept prospectussen van de voornoemde verkrijgende zelfstandige indexfondsen, te weten ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa, Noord-Amerika, Pacific en Opkomende Landen.