Aanscherping duurzaamheidsbeleid en introductie participatieklassen

01 december 2022 , Fondspublicatie | ACTIAM Beleggingsfondsen I en II, ACTIAM Impact Euro Credit Fund en ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen
De beheerder van ACTIAM Beleggingsfondsen I, ACTIAM Beleggingsfondsen II, ACTIAM Impact Euro Credit Fund en ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen maakt hierbij het voornemen bekend de voorwaarden van de (sub)fondsen met ingang van 1 januari 2023 te wijzigen.

De belangrijkste wijzigingen betreffen de aanpassing van enkele Fondsen naar een zogenaamde ‘artikel 8’ classificatie (het promoten van ecologische en sociale kenmerken) in plaats van een ‘artikel 9’ classificatie (duurzame beleggingen tot doel hebben) in het kader van SFDR. Gelijktijdig wordt voor het Fonds een doelstelling geïntroduceerd voor het percentage aan te houden duurzame beleggingen binnen het Fonds, om nader te duiden dat het Fonds over een hoog duurzaamheidsgehalte beschikt. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (‘Sustainable Development Goals’ of ‘SDG’s’).

Tevens beoogt ACTIAM om vanaf 1 januari 2023, rekening houdend met het rendement-/risicoprofiel van het Fonds een zo hoog mogelijk percentage aan Duurzame Beleggingen aan te houden, waarvoor voor het (sub)Fonds minimumpercentages gaan gelden. Een laatste aanscherping betreffende het duurzaamheidsbeleid betreft de aanpassing van het duurzaamheidsraamwerk.

Als laatste creëert ACTIAM per 1 januari 2023 de mogelijkheid om voor enkele van de (sub)Fondsen meerdere participatieklassen te introduceren, zodat er beter ingespeeld kan worden op de verschillende wensen en kenmerken van verschillende soorten beleggers in het Fonds.

De bovenstaande wijzigingen gaan in per 1 januari 2023, waarbij de wijzigingen zijn verwerkt in de het prospectus van de onderstaande beleggingsfondsen;

ACTIAM Beleggingsfondsen I: Toelichting en nieuw prospectus en veranderingen ten opzichte van het vorig prospectus
ACTIAM Beleggingsfondsen II: Toelichting en addendum met veranderingen ten opzichte van het prospectus
ACTIAM Impact Euro Credit Fund: Toelichting en nieuw prospectus en veranderingen ten opzichte van het vorig prospectus
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen: Toelichting en nieuw prospectus en veranderingen ten opzichte van het vorig prospectus