Nieuw: ACTIAM Impact Financial Inclusion Fund

15 september 2021 , ACTIAM Beleggingsfondsen

ACTIAM stelt vanaf vandaag haar succesvolle ‘Financial Inclusion’-strategie ook beschikbaar via een beursgenoteerd beleggingsfonds: ACTIAM Impact Financial Inclusion Fund.

Dit fonds zal grotendeels beleggen in het bestaande fonds, ACTIAM Financial Inclusion Fund, zodat belegd wordt in een fonds met een bewezen toonaangevend track record voor beleggen in microfinanciering. De term ‘Financial Inclusion’ duidt op het toegankelijk maken van betaalbare financiële dienstverlening voor de meerderheid van de bevolking, ook voor mensen voor wie het beschikbare inkomen zich bevindt op of onder het bestaansminimum en/of lage inkomensgroepen. Door toonaangevende instanties, zoals de Verenigde Naties, wordt Financial Inclusion beschouwd als een accelerator van economische groei, ontwikkeling en creatie van werkgelegenheid. Betaalbare financiële dienstverlening ondersteunt huishoudens, zelfstandig ondernemers en het midden- en kleinbedrijf (MKB) in onder meer het genereren van inkomen, het kunnen omgaan met financiële tegenvallers en het investeren in de toekomst, met als doel het welvaartsniveau van huishoudens te verhogen.

Het fonds is beschikbaar via met ACTIAM samenwerkende distributiepartners. Hierbij vindt u het prospectus, de EBi en de fondspagina.