Actualisatie op- en afslagen van de ACTIAM beleggingsfondsen

01 maart 2023 , Fondspublicatie | ACTIAM beleggingsfondsen

De Beheerder evalueert periodiek de hoogte van de op- en afslagen en past waar nodig de op- en afslagen aan.
Met ingang van 1 april 2023 zullen de geactualiseerde op- en afslagen van kracht zijn. Daarnaast worden per 1 april 2023 een aantal tekstuele aanpassingen doorgevoerd in de addenda. Deze aanpassingen zien op de verbetering van de duidelijkheid en begrijpelijkheid van het prospectus. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de onderstaande toelichtingen en bijbehorende addenda:

ACTIAM Beleggingsfondsen I: Toelichting en Addendum
ACTIAM Beleggingsfondsen II: Toelichting en Addendum
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen: Toelichting en het Addendum
ACTIAM Impact Euro Credit Fund: Toelichting en het Addendum