Land & biodiversiteit

Engagement ondersteund door satellietbeelden in de strijd tegen ontbossing

Ontbossing en overexploitatie van land en genetische bronnen kunnen leiden tot afnemende beschikbaarheid van ecosysteemdiensten, zoals bestuiving en bodemproductiviteit, met als gevolg dat de risico’s voor beleggers in diverse sectoren groter worden. Naast de directe gevolgen van dit soort milieuschade voor de upstreamactiviteiten van bedrijven, kleven aan verstoring van de toeleveringsketen ook belangrijke risico’s voor downstreamactiviteiten van bedrijven in bijvoorbeeld de productiesector, de handel en de levensmiddelendetailhandel. Juridische risico’s en reputatieschade zijn even belangrijk, nu overheden en consumenten van bedrijven vragen dat zij op een verantwoorde wijze produceren en consumeren. Door recent debat bij overheid en toezichthouders worden de risico’s voor beleggers steeds duidelijker. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft aangegeven dat Nederlandse financiële instellingen te maken krijgen met aanzienlijke potentiële verliezen, waaronder € 510 miljard aan financieringen ten behoeve van bedrijven die sterk afhankelijk zijn van ecosysteemdiensten.

Overzicht en transparantie ten aanzien van de toeleveringsketen blijven grote obstakels als het gaat om het beëindigen van ontbossing. Ondanks het feit dat enkele bedrijven de namen van hun leveranciers van bepaalde zachte grondstoffen openbaar hebben gemaakt, ontbreekt het beleggers nog steeds aan voldoende informatie om de bedrijven waarin zij beleggen te controleren. Daarom is ACTIAM een ambitieus engagementprogramma gestart, waarin gebruik wordt gemaakt van innovatieve technologie en data voor het ontwikkelen van controlemogelijkheden, zodat bedrijven waarin wordt belegd ter verantwoording kunnen worden geroepen en worden aangemoedigd zich nog meer in te spannen om ontbossing te stoppen.

ACTIAM werkt in het programma ‘Satellite-based engagement towards no-deforestation‘ samen met zeven investeerders, goed voor ruim € 1,8 biljoen aan belegd vermogen, waarmee wij onze gezamenlijke boodschap aan bedrijven onderstrepen: een toeleveringsketen zonder ontbossing is de enige juiste weg.

Het risico van ontbossing in portefeuilles herkennen

Om ons doel, ontbossingsvrije portefeuilles in 2030, te bereiken, moesten we een manier vinden om ontbossing bij of samenhangend met de bedrijven waarin wij beleggen, op te sporen en te meten. Ook moesten we met bedrijven in gesprek wanneer er daadwerkelijk bewijs van ontbossing werd gevonden.

ACTIAM is in dit kader een samenwerking aangegaan met Satelligence en maakt gebruik van recente satellietbeelden, geavanceerde zelflerende systemen en data-analyse voor het opsporen van veranderingen in bosoppervlakten. Uit onderzoek blijkt dat de productie van de zachte grondstoffen soja, palmolie, hout en rundvlees verantwoordelijk is voor twee derde van het verdwijnen van tropisch bos wereldwijd. Met name in Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika doet dit probleem zich op grote schaal voor. Tussen 2001 en 2015, is in Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika 61% bos verloren gegaan ten gevolge van de productie van zachte grondstoffen; in Zuid-Amerika vooral voor de veeteelt en het verbouwen van soja en in landen als Indonesië en Maleisië met name ten behoeve van de palmolieproductie (deze laatste twee landen zijn verantwoordelijk voor 85% van de mondiale levering van palmolie). Onderstaande afbeeldingen geven een beeld van het verlies aan bosoppervlakte door winning van zachte grondstoffen, en de verandering in biomassa die na verloop van tijd ontstaat als gevolg van ontbossing ten behoeve van palmolieproductie in Indonesië.

Niet alleen directe beleggingen in de productie van deze zachte grondstoffen staan bloot aan het risico van ontbossing, maar ook investeringen via fabrikanten en retailers wereldwijd, die voor hun producten sterk afhankelijk zijn van deze ruwe grondstoffen. Door de complexiteit van de toeleveringsketens ontbreekt het op dit punt echter vaak aan transparantie. ACTIAM richt zich daarom niet uitsluitend op bedrijven waar is vastgesteld dat in de toeleveringsketen sprake is van ontbossing, maar tevens op de bedrijven die op dit punt nog geen openheid van zaken geven.

Engagementprogramma gedreven door data

ACTIAM heeft het programma ‘Satellite-based engagement towards no-deforestation’ ontwikkeld om de belemmeringen voor het beëindigen van ontbossing aan te pakken. Samen met andere investeerders gaan we de dialoog aan met bedrijven op basis van bewijs van ontbossing dat via satellietbeeldtechnologie wordt gevonden.

In eerste instantie hebben we ons gericht op twee groepen bedrijven. De eerste groep bestaat uit bedrijven die zich nog niet hebben ingespannen om de herleidbaarheid in de toeleveringsketen te verbeteren en/of geen lijsten van toeleveranciers van zachte grondstoffen openbaar maken. Het doel voor deze groep is te komen tot volledige herleidbaarheid en openbaarheid ten aanzien van de risico’s en publicatie van leveranciers van de desbetreffende zachte grondstoffen.

De tweede groep betreft bedrijven die lijsten van hun toeleveranciers openbaar maken en die in verband worden gebracht met gevallen van ontbossing in het afgelopen jaar, vastgesteld op basis van satellietbeeldinformatie. In deze fase richt het engagementprogramma zich op palmolie-gerelateerde ontbossing. Voor deze bedrijven is het doel vermindering van het aantal gevallen van ontbossing in hun toeleveringsketen.

Meten van vooruitgang

Van bedrijven wordt verwacht dat zij de -via het engagementprogramma gestelde- doelstellingen binnen twee tot drie jaar realiseren. ACTIAM wil periodiek toezien op de vorderingen van bedrijven in de aanpak van ontbossing in hun toeleveringsketen. Op basis van satellietbeelden en data-analyse presenteert Satelligence ieder kwartaal een rapport, met updates over elk nieuw of zich herhalend geval van ontbossing in het gebied waar wordt gecontroleerd en dat in verband kan worden gebracht met de betrokken bedrijven. Dit stelt ACTIAM in staat te bepalen of de bedrijven de aanpak implementeren in hun bedrijfsvoering, maar ook of dat ertoe leidt dat de ontbossing afneemt. Daarnaast kan ACTIAM de rapporten gebruiken om bedrijven aan te zetten tot het beperken van ontbossing in hun toeleveringsketen. De rapporten bieden tevens door de tijd inzicht in de omvang van de opgetreden ontbossing in relatie tot de desbetreffende bedrijven.

ACTIAM kan overwegen bedrijven uit te sluiten die geen vooruitgang laten zien op de gestelde doelen.

Onze reikwijdte uitbreiden

De productie van verschillende zachte grondstoffen leidt mondiaal tot ontbossing. Daarom continueert ACTIAM haar samenwerking met Satelligence op het gebied van data-ontwikkeling en willen wij het engagementprogramma verbreden. Op dit moment onderzoeken we uitbreiding naar andere gebieden en zachte grondstoffen. Deze uitbreiding sluit tevens aan bij de activiteiten van ACTIAM die betrekking hebben op het wereldwijd behoud van natuurlijke hulpbronnen, zoals onze samenwerking met FSC (gericht op duurzaam hout) en ons lidmaatschap van de SoS-Cerrado-groep (gericht op de productie van soja en vlees in een savanne met de grootste biodiversiteit ter wereld).

Deelnemende investeerders

:

 

actiam.png    achmea.png    aegon.png     asr.png   
aviva.png    fidelity.png    MN     NNIP
nomura.png    PGGM    Resona.png    robeco.png
zwitserleven.png