Instrumenten Duurzaam Beleggen

Gericht op gedragsverandering

Als actief aandeelhouder creëren we impact door gedragsverandering te stimuleren. Daartoe zetten we een mix van middelen in: screening, engagement, stemmen, ESG-integratie, uitsluiting en impact investing.

Screening

Wij geloven dat bedrijven en sectoren beter voorbereid zijn op de toekomst als ze zowel met ESG-gerelateerde risico's rekening houden als actief bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's. Daarom willen we actief in deze bedrijven beleggen. Concreet screenen we op SDG's, op planetaire en sociale grenzen, en op de ACTIAM Fundamentele Beleggingsbeginselen. Met een actieve benadering selecteren we bedrijven die hierop goed scoren.

Engagement

We voeren honderden engagementgesprekken per jaar om een opwaartse beweging van bedrijven en landen in het ACTIAM's Duurzaamheidsraamwerk tot stand te brengen. Engagement betekent met een bedrijf de dialoog aangaan om het gedrag te beïnvloeden. De dialoog kan worden gevoerd in antwoord op specifieke incidenten of proactief om oplossingen aan te dragen waarmee de bedrijven dichter bij het aanvaardbare beleggingsuniversum van ACTIAM komen.

Tijdens een engagementproces worden duidelijke doelen vastgesteld en mijlpalen geformuleerd, zodat de voortgang kan worden gevolgd.

Bekijk het overzicht met recente engagements

Stemmen

Als aandeelhouder stemmen we in principe op alle aandeelhoudersvergaderingen. Indien nodig dragen we zelf agendapunten aan ter stemming op specifieke ESG-gerelateerde onderwerpen, zoals beloning gekoppeld aan duurzaamheidsprestaties. Dat doen we zelfstandig ('filing') of we bundelen onze krachten met anderen ('co-filing') als dit het resultaat ten goede komt.

Terwijl we van stemplatform veranderen, zijn onze stemresultaten niet toegankelijk. Neem contact met ons op als u stemresultaten nodig hebt. Onze stemresultaten komen binnenkort weer online.

ESG-integratie

We integreren ESG-principes in het beleggingsproces. Dit uit zich in een relatieve bedrijfsscore. Ook voor landen kennen we zo'n ESG-score. Hoe hoger de score, hoe lager de risico's. De score geeft ook aan hoe een bedrijf of land presteert. Onze focusthema's Klimaat (CO2-uitstoot), Water en Land krijgen daarbij vanzelfsprekend ook voldoende aandacht. De naar marktwaarde gewogen ESG-score van de portefeuille moet altijd hoger zijn dan de benchmark. Onze portefeuillemanagers weten dat zij een positief verschil in ESG-scores moeten realiseren.

Opbouw ESG-score 

De ESG-score is opgebouwd uit:

  1. Basisscores: we toetsen bedrijven op onderwerpen die relevant zijn voor de sector en/of onderneming. Deze toetsing wordt uitgevoerd door externe dataleverancier MSCI ESG Research. Bepalend voor de scores is het risico op versus het beheer van de relevante onderwerpen

  2. Sectorscore: we gebruiken de kwantitatieve negatieve of positieve impact op onze focusthema's Klimaat (CO2-uitstoot), Water (watergebruik in gebieden met waterschaarste) en Land (ontbossing) om bedrijven in verschillende sectoren te vergelijken. Voorbeelden van sectoren met een negatieve impact zijn: olie, gas & brandstoffen, metalen & mijnbouw en nutsbedrijven. Sectoren met een positieve impact zijn bijvoorbeeld duurzame energie en software & diensten.

  3. Analistenscore: we wegen ook onze eigen visie op de duurzaamheidsprestaties van bedrijven mee in het bepalen van de definitieve ESG-score. Bedrijven waarmee we responsief engagement voeren, krijgen een lagere ESG-score. Bedrijven die vooroplopen of bijdragen aan onze focusthema's en/of de SDGs worden in de portefeuille opgenomen.

Uitsluiting

We sluiten wapenfabrikanten, producenten van clusterbommen, tabaksfabrikanten en bedrijven die zich bezighouden met dierproeven die niet voldoen aan onze norm, uit. Uitsluiting is het laatste middel dat we inzetten. Liever kiezen we voor het stimuleren van gedragsverandering door engagement.

Bekijk het overzicht Uitsluitingen bedrijven

Bekijk het overzicht Uitsluitingen staatsobligaties

Impact investing

Ons impact investing team heeft een bewezen financieel en sociaal-maatschappelijk trackrecord. Via impact investing bieden we schaalbare beleggingsoplossingen, zowel in opkomende als ontwikkelende economieën. Dankzij deze positieve en meetbare impact dragen we onder meer bij aan het behalen van de SDG's.

Achtergrondinformatie