Obligaties

Actief en passief vastrentend beleid met een vergaande ESG-integratie

ACTIAM voert een actief vastrentend beleid en we integreren in vergaande mate ESG-factoren in ons beleid. Zo slagen we erin om voor onze klanten een stabiel beleggingsresultaat te behalen op de lange termijn. Het ACTIAM Impact Euro Credit Fund krijgt vier sterren in de Morningstar rating (bron: Morningstar, maart 2022). Onderstaand een greep uit onze obligatiestrategieën. Of ga direct naar het overzicht van alle beschikbare fondsen.

Strategie Euro Obligaties – Investment Grade

Ons beleggingsproces begint met het toetsen van landen en bedrijven langs de meetlat van de ESG-criteria (Environmental, Social & Governance) volgens de ACTIAM Fundamentele Beleggingsbeginselen. Daarbij zorgen we ervoor dat de strategie voldoet aan minimale criteria die ACTIAM stelt aan ESG-beleid.

Ons Impact Euro Credit fonds streeft er ook naar dat de beleggingen in het fonds positieve maatschappelijke impact realiseren, door alleen activiteiten en projecten te financieren die een rechtstreekse bijdrage leveren aan een schoner milieu of aan betere sociale omstandigheden. Natuurlijk verliezen we het rendement niet uit het oog en proberen we tegelijkertijd op lange termijn een zo gunstig mogelijk rendement te realiseren.

We hebben duidelijke ambities qua rendement en ESG-doelstellingen voor dit actief beheerde fonds. Doel is om een rendement te behalen dat minimaal gelijk is aan de benchmark én om aantoonbare positieve maatschappelijke impact te realiseren, rekening houdend met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, oftewel SDG’s (Sustainable Development Goals), van de Verenigde Naties. De targets op onze focusthema's Klimaat, Water en Land gelden voor alle fondsen.

Toonaangevend in groene, sociale en duurzame obligaties

Beleggers willen met groene, sociale en duurzame obligaties financieel rendement behalen en bijdragen aan een schoner milieu en betere sociale en maatschappelijke omstandigheden. Alle door ACTIAM aangekochte groene, sociale en duurzame obligaties worden uitvoerig getoetst aan eigen standaarden. Bijvoorbeeld bij een ‘green bond’ beoordelen wij kritisch de doelstellingen van de obligatie om 'green washing' (het zich groener of maatschappelijk verantwoorder voordoen) te voorkomen. Zo heeft ACTIAM belegd in verschillende uitgiftes onder het Philips Sustainable Bond raamwerk. Middels dit raamwerk worden projecten op gebied van groene innovatie en circulariteit gefinancierd. Daarnaast dragen de opbrengsten uit de uitgifte van duurzame obligaties bij aan sociale doelstellingen die de gezondheidszorg vernieuwen en de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren voor gemeenschappen waar zorg nog onvoldoende beschikbaar is. Een ander voorbeeld is de belegging in 2022 in de groene obligaties van Tennet, waarmee projecten worden gefinancierd om het elektriciteitsnetwerk klaar te maken voor de energietransitie. Vanwege de energietransitie moet een groter deel van onze elektriciteit in de toekomst uit duurzame energie gaan komen. Nutsbedrijven spelen een belangrijke rol om het elektriciteitsnet hier op voor te bereiden. Per mei 2022 belegde ACTIAM € 1,5 miljard in groene, sociale en duurzame obligaties.

Voortrekkersrol ACTIAM

We dragen actief bij aan het verder ontwikkelen van standaarden en initiatieven op het gebied van groene en maatschappelijke obligaties. ACTIAM is sinds juni 2018 lid van het sturend comité van de The ICMA Principles. Deze organisatie geeft richtlijnen aan voor transparantie en verantwoording van  groene, sociale en duurzame obligaties.

Bron: ACTIAM per mei 2022