Obligaties

Actief en passief vastrentend beleid met een vergaande ESG-integratie

We voeren een actief en passief vastrentend beleid met een vergaande ESG-integratie. We slagen erin om voor onze klanten over cycli heen een stabiel resultaat te behalen op de lange termijn. Het ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds krijgt vier sterren in de Morningstar rating (bron: Morningstar, december 2021). Hieronder treft u een greep uit onze obligatiestrategieën. Of ga direct naar het overzicht van alle beschikbare fondsen.

Strategie Euro Obligaties – Investment Grade

Binnen het beleggingsproces van onze Euro Obligatiefondsen streven we ernaar om op de lange termijn een zo gunstig mogelijk rendement te realiseren. We streven er ook naar dat alle beleggingen in het fonds beter presteren dan de minimale criteria die ACTIAM stelt aan ESG-beleid (Environmental, Social & Governance). De Fundamentele Beleggingsbeginselen van ACTIAM geven de ESG-criteria aan.

We hebben duidelijke ambities met betrekking tot de performance en ESG-doelstellingen voor onze actief beheerde fondsen. Doel is om een rendement te behalen dat minimaal gelijk is aan de samengestelde benchmark én een ESG-score die minstens 10 basispunten hoger is dan de benchmark. De ESG-score is een duurzaamheidsscore die het beleid van een bedrijf weergeeft en het daadwerkelijke gedrag. Hoe hoger de score, hoe beter het MVO-beleid van een bedrijf. De targets op onze focusthema's Klimaat, Water en Land gelden voor alle fondsen.

Toonaangevend in groene obligaties

Beleggers willen met groene obligaties oftewel 'green bonds' financieel rendement behalen en bijdragen aan een beter milieu. Wij beoordelen kritisch de doelstellingen van een green bond om 'green washing' (het zich groener of maatschappelijk verantwoorder voordoen) te voorkomen. Begin 2018 heeft ACTIAM belegd in een green bond van de Belgische staat. Deze draagt bij aan de uitbreiding en verbetering van het Belgische spoorwegnet. Hiermee stimuleren we Sustainable Development Goal 11 (duurzame steden) van de Verenigde Naties en ontmoedigen we het autogebruik. Verder heeft ACTIAM onder meer belegd in green bonds van GasNatural, Barclays, Swedbank, AFD, BNG en Iberdrola, alsook in de eerste groene Nederlandse staatsobligatie (AAA-rating) in mei 2019. ACTIAM belegt € 1,4 miljard in groene obligaties.

Voortrekkersrol ACTIAM

We dragen actief bij aan het verder ontwikkelen van standaarden en initiatieven op het gebied van groene obligaties. ACTIAM is in juni 2018 verkozen tot lid van het sturend comité van de Green Bond Principles (GBP). Deze organisatie geeft richtlijnen aan voor transparantie en verantwoording van green bonds.

Bron: ACTIAM, per eind december 2021.