Impact Investing

Trendsetter in impact investing

We zijn trendsetter in impact investing. Al in 2007 en 2008 lanceerden we onze eerste institutionele fondsen in microfinanciering, ACTIAM Institutional Microfinance Fund I en II. Wij zijn sterk in het schaalbaar maken van beleggingsmogelijkheden in impactvolle thema's. Met een trackrecord van ruim 14 jaar in impact investing laat ons team een uitstekende performance zien. Dit wordt bekrachtigd door de prachtige A+ score in het 2020 PRI Inclusive Finance assessment report.

We maken impact beleggingen schaalbaar

Onze missie is de financieringskloof te overbruggen door niet-beursgenoteerde beleggingsoplossingen te creëren die de transitie naar een duurzame samenleving katalyseren.

Dit doen we door het bieden van kapitaal, kennis aan en structureren van kleine initiatieven tot schaalbare investeringen. We zetten targets, monitoren de voortgang, meten de impact, rapporteren erover en borgen de robuustheid van het proces. Verder dragen we actief bij aan de verdere professionalisering van de impact investing sector. In 2018 was ACTIAM mede-auteur van de 'PRI Impact Investing Marketing Map' van de UN PRI.

Performance ACTIAM Financial Inclusion Fund* (voorheen ACTIAM Institutional Microfinance Fund III -AIMF III)

Het fonds is gelanceerd in december 2014 en is het derde fonds binnen deze strategie. Het fonds verstrekt onderhandse leningen aan financiële instellingen in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Deze financiële instellingen geven lokale micro-ondernemers, mkb’ers en huishoudens met een laag inkomen toegang tot financiële producten en diensten, zoals leningen en spaarmogelijkheden. Sinds 2007 zijn meer dan 300 FII’s uit 46 landen gescreend, voor in totaal circa € 4,0 miljard. Het fonds heeft een annualized return van 4,1% netto in EUR sinds lancering en verslaat sinds lancering constant de SMX Microfinance Index. De gemiddelde looptijd van de leningen is 1,5 jaar.

Het ACTIAM Financial Inclusion Fund* hanteert de sectorspecifieke duurzaamheidsprincipes van de Principles for Investors in Inclusive Finance (PIIF) en behaalde de hoogste score A+ (2020).

Het fonds kwalificeert als een zogenoemd artikel 9 fonds onder de SFDR, dit betekent dat het fonds een expliciete duurzame doelstelling heeft en ernaar streeft om positief meetbare impact te behalen op het gebied van: toegang en gebruik van verantwoorde financiële service voor  micro-ondernemers en achtergestelde groepen, creëren van banen door het financieren van MKBers, vergroten van toegang tot basis behoeftes en het vergroten van gender gelijkheid.

Het fonds draagt actief bij aan zeven Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) ontwikkeld door de Verenigde Naties, te weten:

 SDG-goals-nederlands-1.pngSDG-goals-nederlands-2.jpgSDG-goals-nederlands-3.jpgSDG-goals-nederlands-5.jpgSDG-goals-nederlands-8.jpgSDG-goals-nederlands-9.jpgSDG-goals-nederlands-10.jpg

Het fonds heeft sinds lancering ruim 485.000 micro-ondernemers en kleinere MKB-bedrijven voorzien van (verbeterde) toegang tot financiering; ruim 74% van deze ondernemers is vrouw en meer dan 62% leeft in rurale gebieden. 69% van de eind-klanten heeft laag inkomen of een inkomen onder de nationale armoede grens.

We blijven innoveren

Al in 2007 en 2008 lanceerden we onze eerste institutionele fondsen in microfinanciering, ACTIAM Institutional Microfinance Fund I en II. Beide fondsen hebben constant de SMX Microfinance Index verslagen. Als pionier blijven we zoeken naar nieuwe oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van energie en voedsel. Met een groeiende wereldbevolking en stijgende welvaart neemt de vraag naar energie en voedsel toe.

Lees onze impact investing case study over een lening aan Khan Bank in Mongolië.


*Sinds 1 januari 2022 is ACTIAM een onderdeel van de Cardano Groep. De integratie verloopt voorspoedig en daarom gaan we verder onder één naam: Cardano. De naamswijziging heeft betrekking op de merknaam van het bedrijf en van de fondsen. De statutaire naam van de vennootschap ACTIAM N.V. is veranderd in Cardano Asset Management N.V. De ACTIAM-beleggingsfondsen gaan aan het eind van het jaar verder als Cardano-fondsen.  

Bron: ACTIAM, per eind december 2021

Helaas kunnen wij deze video niet weergeven omdat we geen toestemming hebben. Voor deze video moet u akkoord gaan met "Alle cookies".

Achtergrondinformatie