Impact Investing

Trendsetter in impact investing

We zijn trendsetter in impact investing. Al in 2007 en 2008 lanceerden we onze eerste institutionele fondsen in microfinanciering, ACTIAM Institutional Microfinance Fund I en II. Wij zijn sterk in het schaalbaar maken van beleggingsmogelijkheden in impactvolle thema's. Met een trackrecord van ruim 14 jaar in impact investing laat ons team een uitstekende performance zien. Dit wordt bekrachtigd door de prachtige A+ score in het 2020 PRI Inclusive Finance assessment report.

We maken impact beleggingen schaalbaar

We bieden kapitaal en kennis en structureren kleine initiatieven tot schaalbare investeringen. We monitoren de voortgang, meten de impact, rapporteren erover en borgen de robuustheid van het proces. We zijn ook actief in de professionele ontwikkeling van de sector. In 2018 was ACTIAM mede-auteur van de 'PRI Impact Investing Marketing Map' van de UN PRI.

Performance ACTIAM Financial Inclusion Fund (voorheen ACTIAM Institutional Microfinance Fund III -AIMF III)

Het fonds is gelanceerd in december 2014 en verstrekt schuldkapitaal aan FII's (Financiële Inclusie Instellingen). Het Fonds verstrekt financiering aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen in ontwikkelingslanden en opkomende economieën door senior schuld en subschuldkapitaal te verstrekken aan financiële instellingen. Het fonds heeft een door participanten gecommitteerd vermogen van € 117 miljoen. Sinds 2007 zijn meer dan 240 financiële instellingen uit 45 landen gescreend, voor in totaal circa € 3 miljard.  Het fonds behaalt een IRR since inception van 3,4%. De gemiddelde looptijd van de leningen is 2,5 jaar.

Het ACTIAM Financial Inclusion Fund hanteert de sectorspecifieke duurzaamheidsprincipes van de Principles for Investors in Inclusive Finance (PIIF) en behaalde de hoogste score A+ (2020). Het ACTIAM Financial Inclusion Fund draagt onder andere bij aan het behalen van Sustainable Development Goal 1 (geen armoede), Sustainable Development Goal 8 (waardig werk en economische groei), Sustainable Development Goal 9 (Industrie, innovatie en infrastructuur) en Sustainable Development Goal 10 (Ongelijkheid verminderen). Het fonds heeft ruim 355.000 micro-ondernemers en kleinere MKB-bedrijven voorzien van (verbeterde) toegang tot financiering; ruim 80% van deze ondernemers is vrouw en meer dan 75% leeft in rurale gebieden.

We blijven innoveren

Al in 2007 en 2008 lanceerden we onze eerste institutionele fondsen in microfinanciering, ACTIAM Institutional Microfinance Fund I en II. Beide fondsen hebben constant de SMX Microfinance Index verslagen. Als pionier blijven we zoeken naar nieuwe oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van energie en voedsel. Met een groeiende wereldbevolking en stijgende welvaart neemt de vraag naar energie en voedsel toe.

Lees onze impact investing case study over een lening aan Khan Bank in Mongolië.

Bron: ACTIAM, per eind juni 2021

Achtergrondinformatie