ESG Strategy Support

Ontwikkelen en optimaliseren van een eigen beleid op verantwoord beleggen

De vraag naar maatschappelijk verantwoord beleggen neemt sterk toe. Stakeholders verwachten dat beleggers actief bijdragen aan de samenleving en de leefomgeving. ACTIAM biedt ESG Strategy Support. De kennis en ervaring die wij gebruiken bij onze eigen beleggingen bieden we ook als separate dienstverlening aan. Dat doen we vanuit dezelfde fundamentele beginselen die de basis zijn voor onze eigen beleggingen.

Met ESG Strategy Support helpen we institutionele beleggers met het ontwikkelen van passend beleid op gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Ook ondersteunen we de implementatie van dat beleid en de manier waarop er over kan worden gecommuniceerd.

ACTIAM biedt binnen het platform ESG Strategy Support ondersteuning op het gebied van screening op ESG-risico's, engagement met bedrijven op duurzaamheid, advies over stemmen, integratie van ESG in beleggingsbeslissingen, het meten van en rapporteren over duurzaamheidsperformance en countervailing power bij het definiëren van doelstellingen. Dat kunnen we geïntegreerd of modulair.

We ondersteunen institutionele beleggers bij het vaststellen van ESG-doelstellingen en over de te volgen ESG-strategie. We voeren ook ESG-research uit naar bedrijven, sectoren en landen over ESG-onderwerpen zoals klimaatverandering, cybersecurity en wordt een leefbaar loon oftewel 'living wage' betaald? ESG-research is maatwerk en legt de nadruk op geselecteerde onderwerpen en thema's. Onze uitgebreide ESG-expertise biedt concrete antwoorden op actuele uitdagingen.

Strategisch advies en implementatie

ACTIAM ESG Strategy Support is gebaseerd op de jarenlange ervaring op het gebied van duurzaam beleggen. Deze ondersteuning kan van strategische aard zijn, maar ook pragmatisch, waarbij we helpen bij het formuleren van een missie en doelstellingen en de instrumenten die kunnen worden ingezet om aan ESG-gerelateerde wet- of regelgeving te voldoen. Ook bieden wij klanten countervailing power bij het ontwikkelen van een ESG-beleid, inclusief stem- en engagementbeleid en het voeren van engagements en advies over stemmen.

ESG-screening

ESG-research is uitgegroeid tot een fundamenteel onderdeel van het beleggingsproces. ACTIAM kan een rol spelen bij elke stap hierbij. Dit gebeurt op basis van algmeen erkende ethische principes, zoals UN Global Compact en omvat mensenrechten, arbeidsrechten, milieu, corruptie en wapens. Daarnaast kunnen screenings worden uitgevoerd op elk ander gewenst ESG-onderwerp.

ESG Strategy Services omvat ook de ondersteuning bij de integratie van ESG-informatie in het beleggingsproces of portefeuilleconstructie. De ESG-scores van ACTIAM zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel en geven een indicatie over zowel de materiële prestaties als de gevolgen van beleggingen voor maatschappij en leefomgeving. Iedere beleggingsportefeuille kan worden getoetst aan de hand van verschillende scenario's. Daarmee ontstaat inzicht dat aanvullend is op de traditionele risico-indicatoren die vooral meer een financiële focus hebben.

Impact meten

ACTIAM loopt voorop in het meetbaar maken van de impact van bedrijven waarin wordt belegd. Die impact kan zowel positief als negatief zijn. ACTIAM gebruikt hierbij het 'in huis' ontwikkelde ESG-dashboard. Hiermee worden individuele ESG-scores en de impact van bedrijven in een portefeuille inzichtelijk. Het gaat daarbij om carbon-footprint, bijdrage aan Sustainable Development Goals (SDGs) en bijvoorbeeld inzicht of een bedrijf al dan niet opereert in lijn met de UN Global Compact principes. Dit leidt tot meer transparantie en beter inzicht in de financiële en sociaal-maatschappelijke performance van beleggingsfondsen.