Aandelen

Gericht op financieel en sociaal rendement

Onze doelstelling is een optimaal financieel en duurzaam rendement middels passieve en actieve oplossingen. Ons aandelenteam heeft een lange historie in duurzaam beleggen en behaalt een solide performance, zowel financieel als duurzaam. Morningstar rekent ACTIAM tot de top 3 'Beste Fondshuis Aandelenfondsen' (2018). Hieronder treft u een greep uit onze aandelenstrategieën. Of ga direct naar het overzicht van alle beschikbare fondsen.

Strategie: ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa

Binnen ons Duurzaam Index Aandelenfonds Europa streven we via passief beheer ernaar om op lange termijn een financieel en duurzaam rendement te behalen dat in lijn ligt met de MSCI Europe benchmark. Alle bedrijven waarin we namens onze klanten beleggen, onderzoeken we op milieu-, sociaal en bestuurlijk gebied. De beoordelingscriteria hiervoor staan in onze Fundamentele Beleggingsbeginselen. Bedrijven die niet voldoen aan onze Fundamentele Beleggingsbeginselen sluiten we uit. Daarnaast beoordelen we het adaptieve vermogen van de bedrijven waar het gaat om de voorbereiding op de transitie naar een duurzame samenleving. Dat doen we aan de hand van zeven Materiële Duurzaamheidsdrijfveren.

Criteria voor duurzaamheid bij de aandelenselectie

We beoordelen de duurzaamheid van een bedrijf en het financiële potentieel op de lange termijn. Aan alle bedrijven in het beleggingsuniversum kennen we een ESG-score toe. De ESG-score van de portefeuille is altijd hoger dan de ESG-score van de benchmark. We beoordelen ook of bedrijven voldoen aan de criteria van onze focusthema's Klimaat, Water en Land. Vervolgens wegen we onze eigen visie op de duurzaamheidsscore mee in de uiteindelijke ESG-score. Hoe hoger de score, hoe beter het MVO-beleid. Deze hoge score maakt bedrijven aantrekkelijker om in te beleggen.

ACTIAM Global Equity Impact strategie

Deze strategie belegt in tenminste 75 'best in class' bedrijven die actief bijdragen aan een sociaal rechtvaardige wereld en een duurzaam klimaat. Binnen deze strategie streven we naar positieve sociale en ecologische impact op de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties (VN). Screening vindt plaats op 15 van de 17 SDG's, op de planetaire grenzen en op onze Fundamentele Beleggingsbeginselen. De benchmark is de MSCI ACWI. Deze index omvat bedrijven uit zowel ontwikkelde als opkomende markten over de hele wereld.

Bron: ACTIAM, per eind december 2021.

Helaas kunnen wij deze video niet weergeven omdat we geen toestemming hebben. Voor deze video moet u akkoord gaan met "Alle cookies".