Beleggingsoplossingen

ACTIAM: duurzame beleggingsstrategieën

ACTIAM staat voor: actief en passief beheer, duurzame beleggingsstrategieën en impact investing. We gaan voor financieel resultaat, sociaal rendement én risicobeheersing. Met onze focus op duurzaamheid verlagen we structureel de risico's en verhogen we de kansen in onze beleggingsportefeuilles. We bedienen beleggers via beleggingsfondsen en met mandaten; we leveren een keur aan oplossingen op maat.

Impact op bedrijven en op de reële economie

Werkend vanuit onze Fundamentele Beleggingsbeginselen vertalen wij duurzaamheid concreet naar drie hoofdthema's: Klimaat, Water en Land. Met ons aandeel in bedrijven beïnvloeden we de koers naar duurzamere prestaties, zowel financieel als maatschappelijk. Daarvoor gebruiken we instrumenten zoals screening, engagement, stemrecht, uitsluiting en impact investing. We willen impact hebben op bedrijven én op de reële economie.

We maken impact meetbaar en zichtbaar

We werken met op wetenschap gebaseerde doelen en met een innovatieve data-gedreven aanpak. Zo maken we onze maatschappelijke impact meetbaar en zichtbaar. We doen dat met gespecialiseerde teams en met een door ACTIAM zelf ontwikkeld ESG-dashboard. Dit unieke dashboard toont financieel rendement en de maatschappelijke impact. We laten daarmee ook zien hoe onze portefeuilles scoren op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en op onze focusthema's Klimaat, Water en Land.