ACTIAM-podcasts

 

Beleggerspraat: van woord naar daad!

Dit is een reeks van drie podcasts, waarin Corné van Zeijl (Strategist bij ACTIAM) actuele beleggingsthema’s bespreekt.

In de eerste podcast staat het thema “globalisatie” centraal. Deze podcast is voor het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne opgenomen, maar door dit conflict nog actueler voor beleggers gezien de wereldwijde impact.

#1: Globalisatie

Beleggerspraat: van woord naar daad! - Globalisatie

 

In de tweede podcast staat de rol van de arbeidsmarkt centraal. De huidige krappe arbeidsmarkt en de gevolgen hiervan voor o.a. lonen en inflatie zijn actuele onderwerpen voor beleggers. 

#2: De rol van de arbeidsmarkt

Beleggerspraat: van woord naar daad! - Arbeidsmarkt

 

In deze laatste ACTIAM-podcast binnen de serie: “Beleggerspraat: van woord naar daad!” staat de energietransitie op de agenda. Deze podcast is voor het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne opgenomen, maar is door dit conflict nog actueler geworden. Corné van Zeijl (Strategist bij ACTIAM) bespreekt de kansen en risico’s voor beleggers en kijkt of er parallellen met gebeurtenissen uit het verleden getrokken kunnen worden.

#3: Energietransitie

Beleggerspraat: van woord naar daad! - Energietransitie

 

Beleggen met impact

Welkom bij de ACTIAM-podcastserie “Beleggen met impact”.

In deze reeks van 12 podcasts, gaan wij in op hoe je met beleggen naast een financieel rendement ook maatschappelijke impact kan creëren.

# 12: Sanitation Bonds

Sanitation Bonds

Dit is de laatste podcast in een reeks van 12, waarin Theo Brouwers (Senior Portefeuillemanager Fixed Income Credits bij ACTIAM) uitlegt wat sanitation bonds zijn en bespreekt hij de kansen en valkuilen van deze beleggingen? Theo heeft ruim 36 jaar ervaring en is sinds 2006 werkzaam bij ACTIAM.

# 11: Sustainability Linked Bonds

Sustainability Linked Bonds

Dit is de elfde podcast in een reeks van 12, waarin Carl Haarnack (Senior Trader bij ACTIAM) en Foppe-Jan van der Meij (Senior Portefeuillemanager Fixed Income Credits bij ACTIAM) uitleggen wat Sustainability Linked Bonds zijn en hoe ze precies werken. Is het een mooie toevoeging aan het duurzame beleggingsuniversum? Carl heeft ruim 30 jaar ervaring, waarvan 13 jaar bij ACTIAM. Foppe-Jan heeft 21 jaar ervaring en startte zijn carrière bij ACTIAM.

# 10: SDG's: doel of middel

SDG's: doel of middel?

Dit is de tiende podcast in een reeks van 12, waarin Arjan Ruijs (Senior Responsible Investment Officer bij ACTIAM) ingaat op de duurzame ontwikkelingsdoelen (ook wel Sustainable Development Goals - SDG's) die in 2015 door de Verenigde Naties zijn geïntroduceerd. Zijn SDG's nu een doel of een middel voor bedrijven, overheden en beleggers? En hoe geef je hier op een praktische manier invulling aan binnen je aandelenportefeuille? Arjan heeft ruim 20 jaar ervaring en is sinds 2019 werkzaam bij ACTIAM.

# 9: Duurzaam passief beleggen in de praktijk

Duurzaam passief beleggen

Dit is de negende podcast in een reeks van 12, waarin Caspar Snijders (Portefeuillemanager Aandelen bij ACTIAM) bespreekt of een duurzaam passief beleggingsbeleid in de praktijk mogelijk is en geeft hij zijn visie op duurzame benchmarks. Caspar heeft ruim 14 jaar ervaring en is sinds 2017 werkzaam bij ACTIAM.

# 8: Het effect van infectieziektes op beleggingsresultatenvan biodiversiteit

Belang van biodiversiteit

Dit is de achtste podcast in een reeks van 12, waarin Romée van Wachem (Senior Relationship Manager Impact Investing bij ACTIAM) stilstaat bij het effect van infectieziektes op beleggingsresultaten. Welke lessen kunnen we trekken? Wat is de rol van beleggers als het gaat om repressie en preventie? Romée heeft 7 jaar ervaring en is sinds 2014 werkzaam bij ACTIAM.

# 7: Het belang van biodiversiteit

Belang van biodiversiteit

Dit is de zevende podcast in een reeks van 12 met Ruud Hadders (Responsible Investment Officer). Hij gaat in op het belang van biodiversiteit bij beleggen. Wat is biodiversiteit eigenlijk en waarom speelt het überhaupt een rol?
Ruud heeft 11 jaar ervaring en werkt ruim 3 jaar bij ACTIAM.

# 6: Geld als water

Geld als water

Dit is de zesde podcast in een reeks van 12 met Nadja Franssen (Responsible Investment Officer) waar “Geld als water” centraal staat. Of is het “Water als geld”? Welke rol speelt water in beleggingen? Nadja heeft 9 jaar ervaring en werkt sinds januari 2020 bij ACTIAM

# 5: Top 3 verborgen duurzaamheidsthema's

Verborgen duurzaamheidsthema's

Dit is de vijfde podcast in een reeks van 12, waarin Caspar Snijders (Portefeuillemanager Aandelen bij ACTIAM) de top 3 verborgen duurzaamheidsthema's bespreekt. Waar liggen de risisco's voor beleggers en hoe adresseert u deze thema's in uw beleggingsportefeuille? Caspar heeft ruim 14 jaar ervaring en is sinds 2017 werkzaam bij ACTIAM.

#4: Beleggen in de energietransitie

De energietransitie

Dit is de vierde podcast in een reeks van 12, waarin Sebastiaan Masselink (Senior Portefeuillemanager Impact Investing bij ACTIAM) de vraag beantwoordt hoe je als belegger een bijdrage kunt leveren aan de energietransitie, maar ook hoe je als belegger kan profiteren van deze draai in de samenleving. Sebastiaan heeft 24 jaar ervaring en is sinds 2017 werkzaam bij ACTIAM.

#3: Impactbeleggen als beleggingscategorie

Impactbeleggen als beleggingscategorie

Dit is de derde podcast in een reeks van 12, waarin Romée van Wachem (Senior Relationship Manager Impact Investing bij ACTIAM) ingaat op impactbeleggen als beleggingscategorie. Wat zijn de verschillen met aandelen en obligaties en wat is de rol van impactbeleggen in het licht van corona? Romée heeft 7 jaar ervaring en is sinds 2014 werkzaam bij ACTIAM.

#2: Definitie & rapportage

De balans tussen positieve & negatieve impact

Dit is de tweede podcast in een reeks van 12, waarin Kees Ouboter (Responsible Investment Officer bij ACTIAM) ingaat op de vraag wat er specifiek wordt verstaan onder “Beleggen met Impact”. Hoe wordt hierover gerapporteerd en hoe stuur je hierop als belegger? Kees heeft 8 jaar ervaring en is sinds 2016 werkzaam bij ACTIAM.

#1: Financieel en maatschappelijk rendement

Financieel en maatschappelijk rendement

Dit is de eerste podcast in een reeks van 12, waarin Hilde Veelaert (CIO bij ACTIAM) ingaat op de vraag waarom financieel en maatschappelijk rendement onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hoe vindt de selectie van bedrijven plaatst en welke rol speelt data daarbij? Hilde heeft bijna 25 ervaring en is sinds 2003 werkzaam bij ACTIAM.