Tesco Sustainability Linked Bond

22 januari 2021 , een adaptief bedrijf, met als doel haar broeikasgasuitstoot te verminderen

Tesco gaf recent een inaugurele duurzaamheidsobligatie uit die op zijn best tegen reële waarde was geprijsd, maar nog steeds presteerde dankzij de greenium (premie voor groene of duurzame obligaties) en schaarste.

De obligatie-uitgifte was € 750 miljoen groot en dit was de eerste keer sinds april 2020 dat deze onderneming naar de obligatiemarkt kwam. De obligatie kenmerkt zich doordat de duurzaamheidsdoelen zijn gekoppeld aan de couponbetalingen. Wanneer de onderneming het niet haalt om haar uitstoot van broeikasgas te verminderen met 60% in 2025 ten opzichte van 2015 zal de coupon worden verhoogd met 25 basispunten.

Obligaties waarbij de duurzaamheidsdoelen zijn gekoppeld aan de uitbetaling van de obligatie zijn een relatief nieuw fenomeen binnen de categorie duurzame obligaties (tot nu toe waren dit use of proceeds obligaties waar de opbrengsten werden gebruikt voor groene of sociale projecten). "Deze karakteristiek maakt het mogelijk dat meer ondernemingen de stap maken naar de duurzame markt en draagt bij aan meer diversificatie in deze categorie", zei Foppe-Jan van der Meij, Portefeuillemanager. De onderneming zat in het verleden tussen een Investment grade en High Yield rating in, maar na een herstructurering van het bedrijf en herstel van de balans werden ze eind 2019 weer opgenomen in het Investment grade-universum. De zware lock down en Brexit zorgt ervoor dat Britse bedrijven het moeilijk hebben. Tesco heeft daar minder last van, omdat zij veel ervaring hebben met online bestellen en door hun brede assortiment prefereren klanten in de lockdownperiode ook een supermarkt als Tesco in plaats van een discounter. Het bedrijf stelt ons in staat om een hogere spread te verdienen in een relatief veilige sector.

"ACTIAM beschouwt Tesco als een adaptief bedrijf, met een doelstelling om haar broeikasgasuitstoot te verminderen in lijn met het 1,5 graden klimaatscenario. Door dit zo te doen is het één van de eerste en weinige supermarkten die zich heeft gecommitteerd aan het ‘Science-Based Target’-initiatief", aldus Nadja Franssen,  Responsible Investment Officer. "Tesco’s doelen kunnen als ambitieus worden gezien en de resultaten tot nu toe geven aan dat zij op schema liggen om hun doel te bereiken. Door de financiering van Tesco draagt ACTIAM bij aan hun ambities en hopelijk is dit een voorbeeldfunctie voor andere bedrijven binnen de sector."

Tesco PLC opereert via haar dochterondernemingen als aanbieder van levensmiddelen in de retail sector. Het bedrijf heeft een online platform, fysieke supermarkten en een eigen merk van producten. Tesco levert zijn diensten voornamelijk in heel Europa, met aanvullende activiteiten in Azië. (bron: Bloomberg).