ACTIAM ondertekent Green Recovery Statement

23 juni 2020 , Oproep tot duurzaam en groen herstel na COVID-19

Als één van de 224 Nederlandse bedrijven ondertekent ACTIAM vandaag het Green Recovery Statement. Met het statement roept een brede coalitie bedrijven en financiële instellingen de Nederlandse overheid op om het herstel na de COVID-19 crisis vooral ook een duurzaam en groen herstel te laten zijn. Tegelijkertijd beloven de ondertekenaars om duurzaamheid te blijven verankeren in hun bedrijfsvoering.

De COVID-19 pandemie is een van de zwaarste volksgezondheidscrises uit de recente geschiedenis. De afgelopen maanden is de Nederlandse aanpak gericht om het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Het bestreiden van de pandemie blijft, ook nu het aantal besmettingen afneemt, de hoogste prioriteit.

Tegelijkerijd roepen de ondertekenaars op om de risico's van klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit niet uit het oog te verliezen. Als we nu handelen, kunnen we niet alleen onze economie en het financiële systeem versterken, maar kunnen we ook negatieve effecten op ons milieu, de samenleving, het welzijn van mensen en bedrijfsprocessen voorkomen. Het Green Recovery Statement vraagt daarom van de Nederlandse overheid om de volgende punten te overwegen:

  1. Maak de EU Green Deal de hoeksteen van de EU-herstelplannen.
  2. Zorg dat de investeringen die uit het COVID-19-herstelplan voortvloeien, de economie verder op weg helpen bij het realiseren van de SDG’s en de doelstellingen uit het Parijs-akkoord.
  3. Blijf op de lange termijn zekerheid bieden over het Nederlandse Klimaatakkoord en meetbare verplichtingen

Lees het volledige statement via de website van Dutch Sustainable Growth Coalition.

Waarom doet ACTIAM mee?

Vanuit haar fiduciaire taak werkt ACTIAM nadrukkelijk en actief mee aan oplossingsrichtingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, ontbossing en waterschaarste. Deze thema’s spelen een belangrijke rol in onze beleggingsbeslissingen en de ongekende economische situatie laat zien dat zij nu meer dan ooit om aandacht vragen. ACTIAM steunt daarom dit initiatief, dat naadloos aansluit bij het eigen duurzaamheidsbeleid. Wij zien het ook als onze verantwoordelijkheid om de overheid te blijven stimuleren om in hun herstelplan duurzaamheid bovenaan te zetten en waar dat nodig is tot wetgeving te komen.