Nederlandse investeerdersverklaring over olie en gas: "Bewijs uw betrokkenheid bij Parijs"

20 oktober 2022 , Persbericht
Eerder dit jaar publiceerden wij, een groep gelijkgestemde Nederlandse beleggers, een verklaring waarin wij de doelstellingen schetsten die olie- en gasbedrijven zouden moeten nastreven om in lijn te zijn met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. Sindsdien zijn de energieprijzen aanzienlijk gestegen en is energiezekerheid een kritiek punt geworden. Hoewel we van mening zijn dat de huidige energiecrisis de noodzaak van diversificatie van fossiele brandstoffen benadrukt, erkennen wij dat de weg naar netto nul ingewikkeld is en een genuanceerde, pragmatische, maar toch ambitieuze aanpak vereist waarbij zowel de vraag- als de aanbodzijde van energie betrokken zijn.

Hoewel er de afgelopen jaren prijzenswaardige vooruitgang is geboekt, heeft nog geen enkele olie- en gasmaatschappij ons volledig overtuigd van hun afstemming op het Akkoord van Parijs.  Daarom roepen wij olie- en gasbedrijven op om aan hun investeerders en het grote publiek te bewijzen dat hun strategieën zullen bijdragen tot een wereldwijde daling van de emissies tegen 2030 in overeenstemming met de route naar opwarming van 1,5°C. Lees in de download de drie aanbevelingen om dat te doen.