Financiële sector slaat handen ineen voor behoud biodiversiteit

19 november 2018 , nieuwsbericht

Utrecht, 18 november 2018 - Vier financiële instellingen hebben gezamenlijke principes gelanceerd voor een methodiek voor de complexe meting van de impact van hun leningen en investeringen op biodiversiteit. CDC Biodiversité, ASN Bank en ACTIAM en presenteerden de gemeenschappelijke grond op de UN COP 14, de veertiende Conferentie van Partijen van de Verenigde Naties over het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD).

Noodzakelijk inzicht biodiversiteitsvoetafdruk

CDC Biodiversité, ASN Bank en ACTIAM gesteund door Finance in Motion, willen met de universele meting van de biodiversiteitsvoetafdruk een bijdrage leveren aan de dringende oproep van de Verenigde Naties om wereldwijde biodiversiteitsdoelen af te spreken. De nadelige effecten van biodiversiteitsverlies hebben, naast klimaatverandering, op de lange termijn grote impact op de manier waarop wij leven.

De vier financiële instellingen willen door middel van het meten van impact op biodiversiteit de risico's van biodiversiteitsverlies in kaart brengen en adresseren. Hiervoor is het noodzakelijk om te meten in hoeverre sectoren blootgesteld zijn aan biodiversiteitsverlies en welk adaptief vermogen zij hebben bij veranderingen in biodiversiteit. Door het delen van ervaringen en gemeenschappelijke gronden te onderzoeken zijn methodes ontwikkeld om biodiversiteit te berekenen en manieren om biodiversiteit te integreren in financiële beslissingen.

Gemeenschappelijke principes voor biodiversiteitsvoetafdruk

De resultaten van dit onderzoek naar biodiversiteitsvoetafdruk zijn samengebracht in het rapport 'Common ground in biodiversity footprinting methodologies for the financial sector'. Deze werd gelanceerd tijdens de UN COP 14 van de CBD op 18 november 2018. De biodiversiteitsvoetafdruk kan worden gebruikt voor strategische en operationele beslissingen van financiële instellingen, bedrijven en overheden. Bovendien bevatten de methodieken overeenkomsten, zoals databases die gebruikt worden voor berekeningen en de stappen om van ruwe gegevens te komen tot een biodiversiteitsvoetafdruk, die toe te schrijven is aan een financiële instelling. Ook bedrijven en landen kunnen de bevindingen uit het rapport gebruiken.
Als financiële instellingen bij hun investeringen de impact op biodiversiteit in acht nemen, helpt dat (financiële) risico's te verminderen en (investerings)kansen vast te stellen. Investeringskansen kunnen bijvoorbeeld nieuwe bedrijfsmodellen zijn die landschappen herstellen, of investeringen om het zeeleven te beschermen.

Verdere ontwikkelingen ter voorkoming van biodiversiteitsverlies

De bevindingen uit het onderzoek worden, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het EU Platform Business@Biodiversity en het Business and Biodiversity Offsets Program (BBOP) op 29 november 2018, gedeeld. De volgende stap is om de samenwerking uit te breiden en methodieken voor biodiversiteitsfootprinting in meer detail uit te werken voor verschillende typen investeringen. Op deze manier hoopt de financiële sector een sleutelrol spelen in het voorkomen van verder biodiversiteitsverlies en het realiseren van nettobiodiversiteitswinst.