ACTIAM: PRI World Leader klimaatrapportage

05 oktober 2020 , ACTIAM behoort tot absolute wereldtop van duurzame investeerders

Vermogensbeheerder ACTIAM is gekwalificeerd als World Leader 2020 door de Principles for Responsible Investments (PRI). ACTIAM behoort tot de absolute wereldtop van duurzame investeerders. ACTIAM wordt als koploper als voorbeeld gesteld voor de uitstekende manier van beleggen rondom het thema klimaat. De manier van beleggen, de diverse initiatieven alsook de wijze van rapporteren wordt als toonaangevend gezien.

De Leaders Group 2020 richt zich dit jaar specifiek op het thema ‘klimaatrapportage’. De kwalificatie van ACTIAM kwam tot stand na een zorgvuldig evaluatieproces gericht op de het trackrecord, de allesomvattendheid van de gebruikte methodiek, de transparantie alsook een volledig geïntegreerd beleggingsbeleid in lijn met de TCFD (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures).

Toonaangevende positie

Dennis van der Putten, Director Sustainability & Corporate Strategy van ACTIAM: “Wij zijn vereerd dat ACTIAM zich kwalificeert tot deze selecte groep van asset managers en asset owners. Klimaatverandering blijft het belangrijkste duurzaamheidsthema waarmee beleggers worden geconfronteerd. Het is daarbij belangrijk je te richten op de financieel-materieel belangrijke onderwerpen. ACTIAM deelt graag haar toekomstgerichte aanpak om de lat binnen de hele financiële sector hoger te leggen.”

Fiona Reynolds, CEO PRI: "Ik feliciteer ACTIAM van harte met het kwalificeren voor de Leaders Group van 2020. Dit is een formele erkenning van de vooruitstrevende aanpak van en transparante verantwoording over het thema klimaat.”

Over de PRI Leaders Group

Als onderdeel van een 10-jarige blauwdruk, heeft de PRI zich ertoe verbonden leiderschap te tonen en het afleggen van verantwoording te vergroten. Het doel is om de standaarden voor duurzaamheid in het algemeen en bij de haar ondertekenaars in het bijzonder verder aan te scherpen. De Leaders Group toont ondertekenaars die toonaangevend zijn op het gebied van duurzaam beleggen en belicht trends in wat deze toonaangevende ondertekenaars doen. De input voor het jaarlijkse PRI-onderzoek alsook het uiteindelijke beoordelingsresultaat wordt gebruikt om te identificeren wie goed werk levert op het gebied van duurzaam beleggen, zowel organisatiebreed als rondom een bepaald -jaarlijks gekozen- thema.