ACTIAM past de SFDR-classificatie van een aantal van haar fondsen aan

28 november 2022 ,

ACTIAM verandert de SFDR-classificatie van een aantal fondsen van 9 naar 8. Daarmee sluit het aan bij de SFDR-interpretatie van de meeste beleggers. Tegelijkertijd roept ACTIAM beleggers op zich niet blind te staren op deze classificatie, maar zich te richten op real world impact. SFDR heeft toegevoegde waarde, maar zegt niets over de mate waarin een portefeuille leidt tot een duurzamere wereld. ACTIAM richt zich juist sterk op de transitie naar een duurzame wereld via haar beleggingsstrategieën.

Dat betekent dat we een aantal bedrijven dat nog een ontwikkeling te maken heeft en tegelijk aantoonbaar in transitie is, niet uitsluiten van belegging.

Een nadere toelichting op de aanpassingen in fondsdocumentatie volgt donderdag 1 december 2022 via ACTIAM.com. Het betreft de volgende beleggingsfondsen:

 

ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa

ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika

ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific

ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen

ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld

ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds

ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief