Coronavirus - update

08 april 2020 , ACTIAM nieuws

Opvallend is dat China een V-vormig economische herstel laat zien. Cijfers van Chinese inkoopmanagersindices geven een hoger niveau aan dan voor de uitbraak van het virus. In de afgelopen maand steeg de zogenaamde Purchasing Managers Index (PMI) – de inkoopmanagersindex - van 29 naar 53. Ook is het tekenend dat de luchtvervuiling terug is op het oude niveau. De Chinese aandelenmarkt staat dan ook slechts 6% lager (in euro’s gemeten) dan aan het begin van het jaar. In Europa lijkt het virus langzaam in te dammen, maar de economische impact is nog niet volledig tot uiting gekomen. Kijken we naar de Verenigde Staten, dan zien we dat het land de ontwikkeling in Europa volgt. Opvallend is wel dat vrijwel overal de markten een scherp koersherstel laten zien. Dat komt vooral omdat het lijkt of de maatregelen binnen Europa om het virus in te dammen effect lijken te sorteren.

Performance regio’s in euro’s

Performance regios in euros

Bron: Refinitiv Datastream, 8-4-2020

ALLOCATIE

 

Regio's

De regio-allocatie binnen onze assetallocatie heeft dit jaar een nagenoeg neutraal resultaat laten zien. Op de allocatie naar Europese aandelen en aandelen Emerging Markets hebben we een lichte outperformance. Aandelen Azië-Pacific tonen een lichte underperformance. Momenteel houden we een neutrale weging aan voor aandelen in Europa en Emerging Markets en hebben we een lichte overweging van de Verenigde Staten alsook een lichte onderweging van de regio Azië-Pacific.

Sectoren

In het eerste kwartaal van 2020 heeft er een klassieke rotatie naar defensieve sectoren plaatsgevonden. Gezondheidszorg, nutsbedrijven en niet-duurzame consumptiegoederen toonden een positief resultaat in vergelijking met de brede markt. Technologie-aandelen presteerden relatief goed, zowel in de sterk stijgende markt in 2019 als tijdens de scherpe correctie in het eerste kwartaal 2020. Dit heeft vooral te maken met de aanleiding van de correctie: de wereldwijde verspreiding van het coronavirus. Beleggers zoeken veiligheid in grote bedrijven met sterke balansen, die voor hun businessmodel niet zozeer afhankelijk zijn van de klassieke maakeconomie. Technologie-aandelen voldoen aan deze eigenschappen. Tegelijkertijd kent de sector gemiddeld gesproken een hoge bèta, wat enige bescherming biedt wanneer het positieve sentiment terugkomt en aandelen gaan stijgen.

De defensieve sectoren blijven in trek, ook in een opgaande markt. De markt maakt zich ernstige zorgen over de economische impact van de coronacrisis en houdt rekening met forse neerwaartse winstaanpassingen in de komende maanden. Door deze angst zullen beleggers zich op het defensieve deel van de markt richten. Overigens zien we ook kleine nichemarkten, die zelfs profiteren van de huidige crisis. Voorbeelden zijn telegeneeskundebedrijven (medische hulp op afstand), datacenteroperators en online platformen. De cyclische industriële sectoren zullen naar verwachting een grillig en volatiel verloop laten zien. De markt moet eerst een beeld krijgen van de negatieve winstaanpassingen die er ongetwijfeld aan gaan komen. Wereldwijd zijn toeleveringsketens volledig verstoord en het duurt even voordat productieprocessen weer op volle capaciteit zullen draaien.

De energiesector, waar veel van de ACTIAM-aandelenportefeuilles niet of nauwelijks in beleggen, is sterk gedaald door de te verwachte dalende vraag (lagere verwachte economische groei = minder vraag naar olie) en door de ruzie binnen de OPEC tussen Saudi-Arabië en Rusland. De markt gaat er vanuit dat er snel overeenstemming komt over een verlaging in de olieproductie. Daardoor zijn de koersen van de grote oliebedrijven in de afgelopen weken enigszins opgeveerd. Dit kan zich verder voortzetten als de OPEC daadwerkelijk tot een deal komt.

De relatieve performance van de energiesector versus de olieprijs

De relatieve performance van de energiesector versus de olieprijsxxx

Bron: Refinitiv Datastream, 8-4-2020

Visie

We verwachten een golf van winstwaarschuwingen, met name in de cyclische sectoren, zoals industrie, basismaterialen en luxe consumptiegoederen. In deze sectoren gaan we ook het opschorten van de eerder afgegeven vooruitzichten, dividendverlagingen en beperking van de investeringen zien. Dit alles om in deze onzekere tijden zoveel mogelijk geld binnen het bedrijf te houden. De transport-, toerisme- en vrijetijdsindustrie alsook de auto-industrie zullen het de komende drie maanden moeilijk krijgen. Veel bedrijven in deze sectoren zullen de noodleningen en -programma's van de overheid moeten aanvragen.

Overheden en centrale banken over de hele wereld schieten de economie te hulp door de rentetarieven te verlagen en opkoopprogramma’s te starten. De financiële sector heeft echter last van de lage rentetarieven, waardoor de inkomstenstroom van de bank opdroogt. Tegelijkertijd neemt het niveau van het kredietrisico van de klant in de portefeuilles toe. Ten slotte zetten de centrale banken de bank- en verzekeringssector onder druk om dividenden te verlagen/uit te stellen, wat de waardering van de sector negatief beïnvloedt. Een groot deel van de beleggers hield deze investeringen aan vanwege het aantrekkelijke dividendrendement, dat nu lijkt te verdampen. Wel zijn de balansen van banken en verzekeraars in veel betere vorm dan in 2008/2009, wat ons het vertrouwen geeft dat de financiële instellingen de recessie zullen doorstaan.

Binnen de energiesector zijn we van mening dat de gediversifieerde producenten en raffinaderijen goed gepositioneerd zijn vanwege solide balansen en investeringsflexibiliteit.

Technologie doet het in deze neergang erg goed. We denken dat dit segment goed zal blijven presteren als gevolg van een verschuiving naar online-aankopen en de trend van thuiswerken (waarvoor nieuwe technologieën, upgrade van software- en hardwarecapaciteit vereist zijn).

Relatieve performance van MSCI technologie versus MSCI World

Relatieve performance van MSCI technologie versus MSCI World

Bron: Refinitiv Datastream, 8-4-2020

Defensieve sectoren zoals consumptiegoederen, gezondheidszorg, telecommunicatie en nutsbedrijven zijn op korte termijn het meest aantrekkelijk. Nutsbedrijven en telecombedrijven bieden over het algemeen sterke balansen en geldstromen, evenals de mogelijkheid om dividenden te behouden. Ook de detailhandel in levensmiddelen zou moeten gaan profiteren van het veranderende consumentengedrag als gevolg van COVID-19.

Door de verwachte recessie geven we de voorkeur aan defensieve en technologische sectoren. Aandelenselectie blijft de sleutel: veerkrachtige bedrijfsmodellen, sterke slotgrachten, solide balansen en potentieel voor het genereren van geld.

Maatregelen binnen ACTIAM

Nu dat de quarantaineperiode is verlengd tot tenminste 28 april a.s. en er voorzichtig wordt nagedacht over een intelligente opstart van de economie, heeft de ACTIAM Corona Taskforce (met vertegenwoordigers van portefeuillemanagement, trading, risicomanagement, IT, HR en Communicatie) initiatieven ontplooid rondom het verbinden van collega’s. Ook wordt (naast de dagelijkse monitoring via de leidinggevenden) organisatiebreed gepolst hoe medewerkers de uitdagingen van het coronavirus in het werk en privéleven ervaren.