Coronavirus - update

01 april 2020 , ACTIAM nieuws

De beurzen blijven flink in beweging. De afgelopen week was er eindelijk weer eens sprake van een opwaartse beweging. De langetermijnontwikkeling van de aandelenkoersen zal vooral afhangen van de economische ontwikkeling. Hoe groot het economisch verval zal worden, is echter moeilijk te bepalen. Veel zal afhangen van het verloop van het virus. Op basis van de diverse kernindicatoren is de verwachting van een wereldwijde recessie met een negatieve groei van 1% niet onlogisch. Bij deze -1% behoort op basis van historische gegevens veelal een winstdaling van grofweg 30%. Let wel: dit zijn hele grove indicaties. De MSCI World Index is nu 24% gedaald ten opzichte van het hoogste punt van de afgelopen 12 maanden. Dat is sinds 1970 pas vijfmaal eerder voorgekomen.

Stand MSCI World versus 12-maands hoogtepunt

Stand MSCI World versus 12-maands hoogtepunt

Bron: Refinitiv Datastream, 31-03-2020

Een achterliggende factor van de huidige opleving is wellicht de herweging van grote beleggers aan het einde van het kwartaal. Door de scherpe daling van de aandelenkoersen is ook de weging van aandelen scherp gedaald. Veel beleggers zullen weer aandelen moeten kopen om de weging op peil te brengen, voor zover de risicoparameters dat toelaten.

Eén van de risico’s die we op dit moment zien, is een verdere uitbraak van het virus in de Verenigde Staten (VS). De uitbraak is vooral heftig in New York en New Jersey. Deze twee staten zijn goed voor de helft van het aantal coronagevallen binnen de VS. Het is logisch dat de rest van het land langzaam maar zeker door het virus geïnfecteerd gaat worden. Dat kan de economie nog meer raken dan hier in Europa. Bedrijven en consumenten hebben veel hogere schulden dan in bijvoorbeeld Europa. Daardoor komen bedrijven en consumenten eerder in de problemen. Bovendien is ook het sociale stelstel een stuk minder. In goede economische tijden zorgt een dynamische arbeidsmarkt voor een hogere economische groei. Maar in sombere tijden is het goed dat er een sociaal vangnet is. Dat zorgt voor een stabieler consumptiepatroon. 70% van de Amerikaanse economie is afhankelijk van de consumptie. Een terugval in consumptie zal de Amerikaanse economie daarom meer raken dan in de rest van de wereld.

Corona-infecties in de VS

Corona-infecties in de VS

Bron: Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering

De oproep van de Europese Centrale Bank om geen dividend uit te keren, werd door de Europese banken met beide handen aangegrepen. Afgelopen jaar keerden deze banken € 6 miljard aan dividend uit. Het bespaarde geld zal nodig zijn om afschrijvingen op leningen van failliete bedrijven te kunnen opvangen. Dat er bedrijven door deze crisis failliet zullen gaan, is - ondanks alle garanties en steun van de diverse overheden - zeker. Naast de bankensector zullen andere beursgenoteerde bedrijven veel doen om zoveel mogelijk cash binnen het bedrijf te houden. Dat zorgt voor stress in de financiële sector. Wij zijn niet bang voor een herhaling van 2008/2009, omdat overheden en centrale banken van die crisis hebben geleerd. Het betekent wel dat aandeelhouders een sterke daling van hun dividendinkomen zullen zien.

Assetallocatie

Wij houden vast aan onze overweging in aandelen en onroerend goed. Ook in Emerging Markets Debt hebben we een kleine overweging. We zijn onderwogen in investment grade obligaties, high yield obligaties en cash. Inmiddels hebben we onze overweging in Amerikaanse aandelen verkleind ten faveure van aandelen uit de Pacific-regio. In Europa en Emerging Markets zijn we neutraal.

Maatregelen binnen ACTIAM

Er zijn op het moment van schrijven nog geen extra maatregelen binnen ACTIAM afgekondigd (ten opzichte van de vorige update van 25 maart jl. die wij hebben gegeven). Uiteraard heeft de ACTIAM Corona Taskforce (met vertegenwoordigers van portefeuillemanagement, trading, risicomanagement, IT, HR en Communicatie) kennisgenomen van het overheidsbesluit om de quarantaineperiode tot 28 april te verlengen. Er zal binnen de CTF besproken worden welke extra impact en maatregelen dit met zich meebrengt.