Kwartaalrapport ACTIAM Duurzaam beleggen: thema ‘ groen water’ staat centraal

01 augustus 2022 , Kwartaalrapport Duurzaam beleggen Q2 2022

Water en Nederland. Aan de ene kant hebben we een overvloed aan water. En tegelijkertijd hebben we een tekort. En dan vooral hemelwater (ook wel aangeduid als groen water).

In het afgelopen kwartaal werd aan het concept van de planetaire grenzen het concept van groen water toegevoegd. Waar eerder de grens van de planeet op het gebied van drinkwater nog niet was bereikt (met lokaal grote verschillen) blijkt dat de grens van de benodigde hoeveelheid groen water wel is overschreden. Investeren lijkt noodzaak. Lees in de download het volledige rapport.