ACTIAM belegt in pandemie-obligatie BBVA

28 mei 2020 , Eerste pandemie-obligatie voor ACTIAM

ACTIAM heeft gisteren belegd in een preferente obligatie van Banco Bilbao Vizcaya Arg (BBVA) met een looptijd van 5 jaar en een coupon van 0,75%. Deze nieuwe uitgifte is een sociale obligatie (social bond) gericht op de hulpverlening van Covid-19 in Spanje en we hopen dat de opbrengst van deze obligatie een positieve impact zal hebben op deze hulpverlening. De opbrengst is bestemd voor in aanmerking komende sociale projecten die erop gericht zijn de ernstige maatschappelijke impact van de pandemie te verzachten.

Er waren specifieke nieuwe Covid-19-emissies op de supranationale markt, maar de pandemie-obligatie van BBVA is de eerste in Europa uitgegeven door een particuliere financiële instelling. BBVA positioneert zichzelf als een belangrijke speler in Spanje bij de uitgifte van obligaties die zijn gekoppeld aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals - SDG's) en deze nieuwe uitgifte wordt gezien als een SDG-obligatie, maar ACTIAM kwalificeert deze ook als groene obligatie binnen haar duurzaamheidsraamwerk.

Deze obligatie past ook prima bij onze recente inspanningen om onze fondsen verder te verduurzamen. BBVA is een voorloper op de markt voor groene obligaties, met hun eerste uitgifte in dit kader in 2018. Naast de classificatie van groene obligaties heeft deze obligatie ook een relatief hoge ESG-score en inspanningen om zich meer te focussen op de S (maatschappij) binnen de ESG-parameters. We verwachten meer activiteit van BBVA alsook toenemende ambities op dit vlak.

Chris Brils, Portefeuillemanager: "Deze obligatie vonden wij interessant, vanwege ons positieve beeld van de uitgevende instantie en de SDG-eigenschappen van deze obligatie (met name de bijdrage aan het beperken van de effecten van Covid-19). Dit is inderdaad de eerste pandemie-obligatie waarin ACTIAM belegt. De uitgifte werd geprijsd op mid-swaps +112 basispunten. Dit prijspunt zou de obligatie ook aantrekkelijk hebben gemaakt als een reguliere obligatie (d.w.z. niet groen). Aangezien de obligatie tot dusver goed heeft gepresteerd, draagt deze bij aan onze de ESG- en rendementsdoelstellingen."

Karina Carius de Barros, Responsible Investment Officer: "Wij zijn van mening dat duurzaamheid in tijden van crisis niet in gevaar mag worden gebracht. Integendeel, we zien steeds meer kansen voor groene en sociale obligaties in de strijd tegen Covid-19. We kijken uit naar de verwachte vooruitgang binnen sustainable bonds."